Organizator projekta, mednarodno uveljavljeni program za trajnostni razvoj Ekošola, je s partnersko podporo družbe BTC okrepil zavest mladih o trajnostni mobilnosti. Na dogodku so bili razglašeni in nagrajeni najboljši vrtci, osnovne in srednje šole ter fakulteta. Kreativni izdelki mladih ustvarjalcev so do začetka julija v dvorani A na ogled vsem obiskovalcem BTC Cityja Ljubljana.

Projekt Misija: Zeleni koraki, ki je bil letos organiziran prvič, je z natečajem spodbujal ustvarjalnost mladih na temo trajnostnega razvoja, še posebej zelene mobilnosti. Mladi so pri ustvarjanju likovnih del, skozi pogovor spodbujali trajnostne načine prevoza. Kljub sodobnemu načinu življenja so aktivno poskrbeli za prijaznejše načine prevoza, ter aktivno razmišljali o svoji vlogi pri ohranjanju čistega okolja. V projektu je sodelovalo  2.100 mladostnikov iz 129 ustanov iz vse Slovenije.

Projekt je mlade angažiral z aktivnostmi v okviru likovnega natečaja, tehnično-grafičnega ustvarjanja in raziskovalnega dela. V posamezni kategoriji so bili najbolj ustvarjalni in inovativni. VVZ Kekec Grosuplje v kategoriji vrtci in prva triada, drugo mesto je zasedel VVZ Radovljica, Enota Lesce in tretje mesto OŠ Livada.

V kategoriji druga in tretja triada je slavila I. OŠ Celje, drugo mesto je zasedla OŠ Gornji Petrovci, tretje mesto pa OŠ Anice Černejeve Makole. V tretji skupini srednje šole in fakultete sta si prvo mesto delila Gimnazija Litija in Pedagoška fakulteta Ljubljana, drugo mesto je zasedla Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, ter tretje mesto Gimnazija Celje-Center.
V posebni kategoriji je prvo mesto zasedla OŠ Glazija, drugo mesto OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj OŠPP ter tretje mesto CUDV Dobrna.

Organizatorji so nagrade in priznanja zmagovalcem podelili na zaključni prireditvi v SiTi Teatru BTC. To je pospremila predstavitev najboljših ustvarjalnih del, ki so vsem obiskovalcem BTC Cityja Ljubljana v dvorani A na ogled do 5. julija 2017. Poleg organizatorjev so dogodek z obiskom počastili tudi visoki predstavniki države.

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je v nagovoru dejal, da je danes pred nami velik izziv kako ohraniti vse pozitivne učinke, ki jih ima avtomobil na razvoj mobilnosti, a pri tem čim manj obremenjevati okolje. Dejal je, da je odgovor v trajnostni mobilnosti, ki smo jo postavili kot ključen izziv razvoja prometa v obdobju do leta 2030 in naprej do leta 2050. Pozval jih je, naj bodo ambasadorji zelene mobilnosti in naj spodbujajo k trajnostni mobilnosti tudi sošolce, prijatelje in znance. »Le tako nas bo vedno več v skrbi do soljudi in okolja. Vedno nadaljujte z iskanjem novih in okolju bolj prijaznih rešitev mobilnosti«, je še poudaril minister.
Vse prisotne je povabil tudi k udeležbi ob evropskem dnevu brez avtomobila, ki bo 20. septembra, kjer bo organiziran dan trajnostne mobilnosti za mlade.

Mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola, je izpostavil, »Med mladimi v slovenskih ekošolah postopoma povečujemo zavedanje in znanje o različnih vidikih trajnostne mobilnosti, jih povezujemo z različnimi življenjskimi navadami ter spodbujamo k spremembi vedenjskih navad, ki bodo izboljšale njihovo lastno, s tem pa tudi splošno trajnostno mobilnost. Tudi z majhnimi koraki in s posameznimi ukrepi, kot je na primer izbira prevoznega sredstva v vsakdanjem življenju, lahko vplivamo na naše okolje, zdravje in kakovost življenja.«

»Skrb za družbo in okolje je neločljivo povezano z delovanjem in razvojem družbe BTC. Tako smo z veseljem pristopili k projektu Misija: Zeleni koraki, s katerim smo v sodelovalnem duhu spodbujali kreativnost mladih na za okolje perečem področju, kot je mobilnost. Promet je eden največjih onesnaževalcev in zato je premik v smeri trajnostnih načinov mobilnosti nujen tako v mišljenju kot ravnanju. Skupaj lahko spodbujamo in spremenimo naše navade in tako doprinesemo k čistejšemu okolju,« je ob zaključku programa poudaril Miha Mermal, direktor poslovne enote Misija: Zeleno v družbi BTC.

Družba BTC sodelovanje v projektu izvaja pod okriljem poslovnega stebra Misija: Zeleno, kjer združuje družbeno odgovorne projekta in dejavnosti za trajnostni razvoj. Z množico aktivnosti družba BTC v sodelovanju s partnerji ustvarja priložnosti v korist sedanje in prihodnjih generacij.

Program Ekošola je vodilni program Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo FEE International (Fundation for Environmental Education) in je največja mednarodna mreža otrok, mladih, vzgojiteljev ter učiteljev na svetu, ki okoljsko vzgojo in načela trajnostnega razvoja vključujejo v vsakodnevno delo in učenje.

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi