Včeraj, 17. maja 2018, je v Logističnem centru BTC potekalo tradicionalno Srečanje poslovnih partnerjev Logističnega centra BTC. Predsednik uprave družbe BTC Jože Mermal in direktor PE Logistični center BTC Robi Košir sta več kot 70 poslovnim partnerjem predstavila poslovanje v letu 2017, strateške usmeritve razvoja te poslovne enote in prizadevanja za tehnološki preboj.

Družba BTC slovi kot inovativno naravnano podjetje, ki odprto za ljudi, tehnologije in nove poslovne modele išče priložnosti za izboljšave in napredek. V svojem poslovno-nakupovalnem središču BTC City Ljubljana pozdravlja poslovne partnerje, ki želijo v testnem okolju BTC Living Lab preizkušati inovativne koncepte in rešitve, tudi na področju logistike.

»Začetek letošnjega leta je zaznamovala sodobna plačilna platforma Eligma z inovativno funkcionalnostjo Elipay, ki omogoča plačevanje s kriptovalutami v fizičnem svetu. Poleg napredka na področju trgovine na drobno, je družba BTC v sodelovanju z družbo AV Living Lab in partnerji velik korak naredila v povezavi s trajnostno mobilnostjo in avtonomno vožnjo. Intenzivno napreduje tudi področje energetike in uvajanje IKT-tehnologij v poslovanje družbe na splošno. Kot peto področje, kjer družba BTC doživlja digitalno preobrazbo, je poslovna enota Logistični center BTC. Ta se usmerja v razvoj pametne logistike, ki bo izkoristila priložnosti sodobnih tehnologij, kot je denimo tehnologija veriženja podatkovnih blokov,« je izpostavil Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC.

»Poleg digitalizacije poslovanja ter sodelovanja z razvojnimi in zagonskimi podjetji nadaljnjo širitev, tudi čezmejno, vidimo skozi povezovanje z ostalimi ponudniki logističnih storitev v regiji, ki jim letos posvečamo veliko pozornost. Nadaljevali bomo tudi z aktivnostmi za izgradnjo novega Intermodalnega logističnega terminala Ljubljana. Za leto 2018 v podjetju tako načrtujemo rast poslovanja v višini 5 %,« je napovedal Robi Košir, direktor PE Logistični center BTC.

Na srečanju so udeleženci spoznali tudi novost – izgradnjo povezovalnega skladiščnega objekta. Ta na Letališki cesti tvori enotno centralno skladišče, kar je velik korak naprej pri optimizaciji posameznih procesov, uporabi novih tehnologij, okrepitvi delovanja s tehnološko napredno mehanizacijo in konsolidacijo skladiščnih lokacij.

V kontekstu prizadevanj za tehnološki preboj Logistični center BTC išče priložnosti za povezovanje z različnimi zagonskimi podjetji. Eno takšnih je OriginTrail, katerega tehnološke storitve, med njimi protokol za dobavne verige, temeljijo na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov. Logistični center BTC je s tem podjetjem že v 2017 stopil na pot razvojnega sodelovanja in testiranja rešitev v živem testnem okolju. V okviru sodelovanja nastajajo multipartnerske zgodbe na področju razvoja in izgradnje logističnih modelov, ki so osnovani na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov. Predvsem velik potencial izkušnje podjetja OriginTrail predstavljajo v povezavi s primarno dejavnostjo Logističnega centra BTC, ki je logistika izdelkov vsakdanje rabe (FMCG), za katero so značilni kratki izvedbeni roki in strogi časovni okvirji naročnikov.

BTC Logistični center je v letu 2017 zabeležil 11-odstotno rast prihodkov, ki je rezultat tehnoloških posodobitev, širitve skladiščnih prostorov, novega povezovalnega skladišča, širitve poslovanja z obstoječimi strankami in sklepanja novih strateških partnerstev. Nova podjetja, ki se v letu pridružujejo kompetenčnemu centru, bodo s svojim tehnološkim znanjem omogočila uporabo novih tehnologij v skladiščih. Razvoj novih tehnologij in njihova vpeljava v poslovanje prinašata nove priložnosti za prenovitev poslovnih procesov v vsej logistični verigi in s tem priložnost za doseganje večje dodane vrednosti.

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Srečanje poslovnih partnerjev Logističnega centra BTC

Foto : Studio Bomba