Vodilo dolgoročnega uspeha je: bodi blizu ljudem in naravi. V družbi BTC to vodilo uresničujemo skozi inovativne trajnostne projekte, ki so odgovor na okoljske in družbene izzive današnjega časa. Napredek iz leta v leto tudi izmerimo. Pridevnik, ki najbolje opisuje leto 2017 je: IZJEMNO. Več lahko preberete v spodnjih vrsticah ali pa na straneh Trajnostnega poročila za leto 2017. Naj opisani utrinki tudi vas navdihnejo za zelene korake.

Pod okriljem poslovne enote Misija: Zeleno v družbi BTC izvajamo vrsto aktivnosti, ki smo jih strnili v sedmih misijah: Energetska učinkovitost, Varčno z vodo, Odpadki za surovine, Zeleni promet, Varnost za vse, Družbeno odgovorni in Inovativnost za napredek. Zadnjo misijo smo dodali v letošnjem letu, z naraščanjem prebojnih dejavnosti in projektov ta namreč zaokroža našo podporo razvoju inovativnih idej in rešitev.

 V zadnjih 17 letih smo v projekte trajnostnega razvoja vložili kar 52,5 milijona evrov. Ker gre za aktivnosti, ki v okolju in širši družbeni skupnosti puščajo pomembne sledi, smo natanko pred desetletjem zasnovali tudi ekoindeks, s katerim merimo učinkovitost izvedenih projektov. Ponosni smo, da ta vsako leto doseže višjo vrednost; v letu 2017 smo zbrali že rekordnih 491 točk.

Točke ekoindeksa se pomembno odražajo v doseženih okoljskih odtisih. V letu 2017 smo tako iz lastnih obnovljivih virov proizvedli 1.851.177 kWh zelene energije, s projekti učinkovite rabe energije ustvarili 9.844.876 kWh prihrankov energije, okolje pa smo razbremenili za 5.449.637 kilogramov ogljikovega dioksida. V zadnjih petih letih dosegamo letno povprečje 5,9 odstotka v izgub vode, v letu 2017 smo 67 odstotkov sekundarnih surovin zbrali in ločili že na njihovem izvoru, za večjo varnost obiskovalcev in umiritev prometa pa smo uredili štiri nove enosmerne ulice. Skrbimo tudi za ozelenitve; na naših površinah smo zasadili 45 novih dreves in 1.500 grmovnic.

Projekte trajnostnega razvoja v družbi BTC izvajamo skupaj z obiskovalci, zaposlenimi, našimi poslovnimi partnerji in lokalnim okoljem. Verjamemo namreč, da smo skupaj močnejši, sodelovanje pa prinaša izjemne uspehe in piše številne navdihujoče zgodbe. V letu 2017 smo tako podprli več kot 300 organizacij, posameznikov, dogodkov in drugih aktivnosti ter projektov z različnih področij delovanja, od športa, izobraževanja, znanosti in kulture do inovativnosti, prometa in ekologije.

Poleg zelenih dejanj se danes usmerjamo na prehod iz »zelenega« v »pametno«, saj je ravno inovativnost priložnost za izboljšanje naše konkurenčnosti, nove rešitve pa koristijo tudi širši družbi in okolju. Prebojne inovacije negujemo z ustvarjanjem podpornega okolja in strateškimi partnerstvi že od leta 2015, ko je zaživela zgodba inovativnega mesta BTC City Ljubljana. Pri nas sta namreč odprli vrata dve inovacijski središči ABC pospeševalnik in ABC Hub. Od takrat smo podprli že več kot 90 zagonskih podjetji, samo v letu 2017 pa izvedli več kot 160 različnih dogodkov v središču ABC Hub.

Vabimo vas, da ob prebiranju Trajnostnega poročila 2017 predstavljene zgodbe navdihnejo tudi vas. Vsako zeleno dejanje ima namreč težo in v skupnem seštevku ustvarja neprecenljivo vrednost. Skupaj imamo moč, da zagotovimo okolju in ljudem prijazno prihodnost.

 

Dodatne informacije

BTC d.d., Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi