Že sedmo leto zapored se bodo imeli mladi brezposelni priložnost izobraževati v okviru edinstvenega programa dodatnega podjetniškega izobraževanja BTC Campus. Tega na dveh lokacijah za skupno 60 udeležencev organizira družba BTC v sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani, Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in Mestno občino Murska Sobota. Letošnji program, ki se je v Ljubljani pričel 20. marca 2019, že četrto leto zapored pa bo z začetkom 22. marca potekal tudi v Murski Soboti, se bo osredotočal na vsebine s področja naprednih tehnologij ter njihov vpliv na spreminjanje obstoječih poslovnih modelov in pristopov.

Glede na zadnje podatke Eurostata je bila stopnja mladih brezposelnih v Sloveniji decembra 2018 9,7 %. Kljub gospodarski rasti brezposelnost med mladimi vztraja. V družbi BTC se zavedajo vrednosti mladih in njihove vloge pri družbenem in gospodarskem napredku, zato s programom BTC Campus že od leta 2013 naslavljajo problematiko zaposlovanja mladih v Sloveniji. V sklopu trimesečnega inovativnega podjetniškega izobraževanja tako 30 mladim v Ljubljani in 30 v Murski Soboti omogočajo izobraževanje, ki je usmerjeno v pridobivanje specifičnih dodatnih znanj in veščin. Skozi program imajo udeleženci možnost, da prepoznajo in izkoristijo svoj polni potencial pri iskanju zaposlitve ali pri začetku samostojne podjetniške poti.

Članica uprave in generalna sekretarka v družbi BTC Helena Petrin ob tem izpostavlja: »V zadnjih letih so se kompetence, ki mladim omogočajo večjo možnost zaposlitve, spremenile. Danes so v ospredju komunikacijske kompetence, sposobnost reševanja problemov, organiziranje časa, kompetence javnega nastopanja, fleksibilnost, timsko delo in tehnološka vsestranskost. V družbi BTC želimo mladim s programom BTC Campus podati takšna znanja, da so po zaključku bolj konkurenčni kandidati za zaposlitev.«

Izbor dveh skupin po 30 mladih, ki so končali visokošolski študij in iščejo prvo zaposlitev, je pripravil Zavod RS za zaposlovanje. Kriterij izbora je bil izkazan interes brezposelnih diplomantov za dodatno izobraževanje, mreženje in iskanje zaposlitvenih priložnosti.

Barbara Vrtačnik, direktorica Območne službe Ljubljana na Zavodu RS za zaposlovanje, je ob tem dejala: »Veseli nas, da se je družba BTC tudi letos odločila za izvedbo BTC Campusa, saj menimo, da projekt omogoča mladim iskalcem zaposlitve razvoj širših podjetniških kompetenc in pomemben vpogled v poslovni svet. Udeleženci med praktičnim usposabljanjem in reševanjem konkretnih poslovnih izzivov spoznajo podjetniški način razmišljanja in povečajo svoje razumevanje končnih uporabnikov. Pridobijo tudi praktična znanja in tehnike, ki jim pomagajo pri razvijanju kreativnejših in na trg orientiranih produktov ter storitev. Vsako leto beležimo velik interes mladih, ki si želijo sodelovati z izkušenimi predavatelji in strokovnjaki iz poslovnega sveta ter samo družbo BTC. Večletni podatki nam kažejo, da se po zaključku programa zaposli ali začne svojo podjetniško pot okoli 80 odstotkov udeležencev programa, s čimer družba BTC učinkovito in pomembno pripomore k doseganju zavodovega strateškega cilja zaposlovanja mladih brezposelnih.«

Program letošnjega BTC Campusa sledi globalnim smernicam trga dela. Tako se osredotoča na vsebine s področja naprednih tehnologij ter bo ponujal pregled njihovega vpliva na spreminjanje obstoječih poslovnih modelov in pristopov. V Ljubljani se bo program odvijal v prostorih zagonskega stičišča ABC Hub v BTC Cityju Ljubljana, udeleženci pa bodo že drugo leto imel možnost svoje znanje nadgraditi tudi na hekatonu. Znanje jim bodo predajali predavatelji iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: dr. Rok Stritar, dr. Blaž Zupan in Marjan Kramar.

Mag. Monika Lapanja, direktorica Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, je izpostavila: »BTC Campus je projekt sodelovanja in prenosa znanj med akademskim in poslovnim svetom, ki ga zaznamuje uporaba ene globalno najsodobnejših metod za spodbujanje kreativnosti in inovativnosti “Design Thinking”. Udeleženci v programu osvojijo znanja, ki jim kadarkoli v karieri lahko služijo za iskanje inovativnih rešitev.«

Skupno se je programa v šestih letih udeležilo že 270 mladih, od tega 180 v Ljubljani in 90 v Murski Soboti. Poleg zadovoljnih odzivov udeležencev uspešnost progama dokazujejo tudi številke. Od 60 do 75 odstotkov sodelujočih je namreč dobilo zaposlitev ali začelo samostojno podjetniško pot v nekaj mesecih po zaključku programa, v obdobju enega leta pa se je število zaposlitev oziroma samozaposlitev udeležencev BTC Campusa povišalo na več kot 80 odstotkov. Prav tako je za izvajanje programa družba BTC leta 2016 prejela nagrado PRIYATELJ LETA, ki jo podeljuje Zavod Ypsilon, ter priznanje Zavoda RS za zaposlovanje za strateško partnerstvo in pomoč pri uresničitvi strateških ciljev zavoda in posredno zmanjševanje stopnje brezposelnosti v Sloveniji.

 

Dodatne informacije

BTC d.d., Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Začetek BTC Campusa v Ljubljani

Foto : Studio Bomba