Že četrto leto zapored se bo imelo 30 mladih brezposelnih priložnost izobraževati v okviru edinstvenega programa dodatnega podjetniškega izobraževanja BTC Campus. Tega organizira družba BTC v sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani, Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in Mestno občino Murska Sobota. Letošnji program, ki se bo osredotočal na vsebine s področja naprednih tehnologij ter njihov vpliv na spreminjanje obstoječih poslovnih modelov in pristopov, se je pričel 22. marca 2019 in bo potekal v BTC Cityju Murska Sobota. Skoraj istočasno pa je s programom začela tudi sedma generacija udeležencev predavanj v Ljubljani.

Glede na zadnje podatke Eurostata je bila stopnja mladih brezposelnih v Sloveniji decembra 2018 9,7 %. Kljub gospodarski rasti brezposelnost med mladimi vztraja. V družbi BTC se zavedajo vrednosti mladih in njihove vloge pri družbenem in gospodarskem napredku, zato s programom BTC Campus že od leta 2013 naslavljajo problematiko zaposlovanja mladih v Sloveniji. V sklopu trimesečnega inovativnega podjetniškega izobraževanja tako 30 mladim v Ljubljani in že četrto leto zapored tudi 30 v Murski Soboti omogočajo izobraževanje, ki je usmerjeno v pridobivanje specifičnih dodatnih znanj in veščin. Skozi program imajo udeleženci možnost, da prepoznajo in izkoristijo svoj polni potencial pri iskanju zaposlitve ali pri začetku samostojne podjetniške poti.

Direktor poslovne enote BTC City Murska Sobota Mitja Horvat ob tem izpostavlja: »BTC Campus je program edinstvenega sodelovanja med akademsko in gospodarsko sfero, ki mladim predaja kompetence, ki so ključne na današnjem trgu dela. V zadnjih letih so se namreč znanja, ki jih iščejo delodajalci, spremenila. V družbi BTC želimo tako mladim podati tiste podjetniške veščine, s katerimi bodo bolj konkurenčni kandidati za zaposlitev oz. opremljeni z znanjem in samozavestjo za uresničitev lastne poslovne zamisli.«

Izbor 30 mladih, ki so končali visokošolski študij in iščejo prvo zaposlitev, je pripravila Območna služba Zavoda RS za zaposlovanje v Murski Soboti. Kriterij izbora je bil izkazan interes brezposelnih diplomantov za dodatno izobraževanje, mreženje in iskanje zaposlitvenih priložnosti.

Stanislava Perčič iz Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje v Murski Soboti je ob tem povedala: »Območna služba Murska Sobota že več let sodeluje pri projektu BTC Campus, saj želimo mladim brezposelnim omogočiti, da pridobijo nova znanja in usmeritve, s katerimi se jim bodo povečale zaposlitvene možnosti oz. jih bodo lahko uporabili na samostojni podjetniški poti. Odzivi udeležencev preteklih let so izredno pozitivni, prav tako je realizacija zaposlitev oz. samozaposlitev udeležencev zelo visoka. Glede na pretekle izkušnje in rezultate ocenjujemo, da je program izredno strokovno in motivacijsko naravnan. Daje možnost pridobitve novih znanj in kompetenc, ki so na trgu dela izrednega pomena. V Pomurju si takšnih programov želimo še več, saj na ta način omogočimo mladim, da se opolnomočijo in bolj samozavestno vstopajo na trg dela.«

Program letošnjega BTC Campusa sledi globalnim smernicam trga dela. Tako se osredotoča na vsebine s področja naprednih tehnologij ter bo ponujal pregled njihovega vpliva na spreminjanje obstoječih poslovnih modelov in pristopov. Znanj bodo udeležencem predajali predavatelji iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: dr. Rok Stritar, dr. Blaž Zupan in Marjan Kramar.

Nada Cvetko Török, vodja oddelka za negospodarske dejavnosti na Mestni občini Murska Sobota, je izpostavila: »Mestna občina Murska Sobota je že več let partnerica pri projektu BTC Campus, s katerim želimo mladim omogočiti pridobitev novih znanj, razvoj novih ideje in spodbujati njihovo ustvarjalnost. S takšnimi projekti kot je BTC Campus dobivajo mladi priložnost, da se dodatno izobražujejo, lažje najdejo zaposlitev in s tem prispevajo tudi k razvoju naše občine. Tudi v bodoče si želimo podpirati in sodelovati pri tovrstnih projektih.«

Skupno se je programa v treh letih izvajanja v Murski Soboti udeležilo 90 mladih. Poleg zadovoljnih odzivov udeležencev uspešnost progama dokazujejo tudi številke. Po udeležbi na programu se je zaposlilo ali začelo svojo podjetniško pot 80 % udeležencev. Prav tako je za izvajanje programa družba BTC leta 2016 prejela nagrado PRIYATELJ LETA, ki jo podeljuje Zavod Ypsilon, ter priznanje Zavoda RS za zaposlovanje za strateško partnerstvo in pomoč pri uresničitvi strateških ciljev zavoda in posredno zmanjševanje stopnje brezposelnosti v Sloveniji.

 

Dodatne informacije

BTC d.d., Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Začetek BTC Campusa v Murski Soboti

Foto : Arhiv BTC