V BTC Cityju Murska Sobota je pretekli teden 30 mladih iz Pomurja uspešno zaključilo četrto izvedbo programa BTC Campus v regiji. Gre za dodatno podjetniško izobraževanje, ki ga organizira družba BTC v sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani, Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in Mestno občino Murska Sobota. Letošnji program se je osredotočal na vsebine s področja naprednih tehnologij, pri njegovem izvajanju pa so sodelovali tudi pretekli udeleženci BTC Campusa.

30 mladih brezposelnih diplomantov, ki jih je izbrala Območna služba Zavoda RS za zaposlovanje v Murski Soboti, je pretekli teden uspešno zaključilo program BTC Campus. Ta je od sredine marca potekal v BTC Cityju Murska Sobota. Cilj programa je preko pridobivanja novih podjetniških znanj, širitve mreže poznanstev in osvajanja novih veščin izboljšati zaposlitvene možnosti mladih. Program mladim prenaša tiste podjetniške spretnosti in znanja, ki so danes ključna na trgu dela. Po opravljenem BTC Campusu udeleženci tako postanejo bolj konkurenčni kandidati za zaposlitev oz. so opremljeni z znanjem in samozavestjo za uresničitev lastne poslovne zamisli.

Ob zaključku programa je Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, izpostavil: »V družbi BTC prepoznavamo pomen mladih za gospodarski in družbeni razvoj, zato v okviru programa BTC Campus, ki v Ljubljani poteka že od leta 2013, v Murski Soboti pa od 2016, naslavljamo problematiko zaposlovanja mladih v Sloveniji. Gre za program, ki prenaša znanje med akademskim in poslovnim svetom, udeleženci pa skozi reševanje poslovnih izzivov in pregled dobrih praks pridobivajo znanja, ki jih motivirajo za prepoznavanje kariernih priložnosti.«

Letošnji program se je vsebinsko osredotočal na napredne tehnologije ter njihov vpliv na spreminjanje obstoječih poslovnih modelov in pristopov, mladi pa so lahko znanje nadgrajevali tudi z obravnavo konkretnih poslovnih izzivov. Tako so med drugim razvijali predloge za dogodke v okviru BTC Cityja Murska Sobota, ki so jih predstavili tudi vodstvu družbe BTC. Pri razvoju idej so se lahko posvetovali z lanskoletno udeleženko BTC Campusa Nino Cuk, ki je svoj predlog za prireditev v trgovskem središču tudi uresničila. Tako je lahko iz prve roke svetovala udeležencem, kako naj načrtujejo dogodek, da bo ta uspešen. Svojo karierno pot od udeležbe BTC Campusa pred dvema letoma do današnje samostojne podjetniške poti pa je delila tudi Barbara Muhič. V kratkem v svojem podjetju načrtuje prvo zaposlitev, letošnji udeleženci programa pa so dobili izjemno priložnost, da se Barbari predstavijo na zaposlitvenem razgovoru.

Direktor poslovne enote BTC City Murska Sobota Mitja Horvat je dodal: »Ob četrti izvedbi programa BTC Campus v Pomurju smo še posebej veseli, ker poleg zadovoljnih udeležencev, ki po udeležbi na programu v večini uspešno pridobijo zaposlitev oz. stopijo na samostojno podjetniško pot, opažamo tudi, da se ustvarja skupnost udeležencev pomurskega BTC Campusa. Posamezniki, ki so se programa udeležili v preteklih letih, si namreč medsebojno pomagajo na karierni in podjetniški poti, svoje znanje in izkušnje pa so letos delili tudi z novimi udeleženci.«

Program BTC Campusa, ki je skupno trajal 36 učnih ur, so izvedli predavatelji iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani dr. Rok Stritar, dr. Blaž Zupan in Marjan Kramar.

BTC Campus, ki je letos potekal že sedmo leto tudi v Ljubljani, je v Pomurju v štiri letih s podjetniškim znanjem opolnomočil že 120 mladih. Gre za edinstveni program v pomurski regiji, ki pomembno prispeva k zmanjševanju brezposelnosti. Poleg zadovoljnih odzivov udeležencev namreč uspešnost programa dokazuje tudi dejstvo, da se je po udeležbi na programu zaposlilo ali začelo samostojno podjetniško pot 80 % udeležencev.

 

Dodatne informacije

BTC d.d., Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Začključek BTC Campusa v Murski Soboti

Foto : Arhiv BTC