Nadzorni svet družbe BTC d.d. je potrdil revidirano letno poročilo za 2018, ki ponovno izkazuje uspešno poslovanje družbe, saj so bili prihodki za 4,5 odstotkov, čisti poslovni izid pa za 5,8 odstotkov višji kot leto poprej. BTC je dosegel svoj poslovni načrt in realiziral 6,5 mio EUR naložb, ki dodatno utrjujejo stabilno rast. Družba je med drugim investirala v nov povezovalni objekt v Logističnem centru, ki opravlja dejavnost, ki je v lanskem letu beležila 7 odstotno povečanje prihodkov. V letu 2018 je družba na osnovi stabilnega finančnega poslovanja že tretje leto zapored pridobila certifikat Zlate bonitete odličnosti AAA, s katerim se uvršča med slovenska podjetja z najvišjo finančno kredibilnostjo, poleg tega pa je še dodatno okrepila finančno stabilnost s poplačilom 9,4 mio EUR dolgoročnih posojil, s čemer je realizirala svoje načelo o trajnosti poslovanja z zagotavljanjem racionalnega financiranja ter uravnoteženega finančnega poslovanja. Intenzivne aktivnosti v vseh segmentih družbe so vplivale tudi na 15 odstotno rast zaposlenosti. Posledično, na podlagi dobrih rezultatov, sta Uprava in Nadzorni svet skupščini družbe predlagala povišanje dividende, ki bo znašala 11 EUR bruto, kar pomeni 14,6 odstotno povišanje glede na preteklo leto. Za ostanek bilančnega dobička na dan 31. 12. 2018, v višini 14.498 mio EUR pa sta predlagatelja skupščini v sprejem predložila sklep, da ostane nerazporejen in bo namenjen nadaljnjemu razvoju družbe.

Sicer se je v družbi v preteklem letu še bolj učvrstilo prepričanje, da spodbujanje in uporaba inovativnih tehnoloških rešitev krepi njeno konkurenčnost in poganja razvoj ter prinaša ugodne posledice poslovnim partnerjem, uporabnikom, širši družbi ter obiskovalcem in potrošnikom BTC Cityja. Zato je družba utirala pot pametni prihodnosti preko projektov, ki razvijajo inovativne rešitve in zeleno tehnološko transformacijo. BTC City se razvija v živo testno okolje in postaja stičišče za preizkušanje naprednih poslovnih idej. Tako je lansko leto v okviru največjega dogodka v Evropi na področju pametne, trajnostne in varne mobilnosti Ten-T Days, v BTC Cityju potekal dogodek Dan prihodnosti, na katerem so obiskovalci prvič na slovenskih tleh testirali vožnjo z avtonomnim električnim vozilom Navya. BTC City pa se kot testno okolje preizkuša tudi s partnerskim projektom pametnega omrežja skupaj z japonsko vladno razvojno agencijo NEDO in njenim pooblaščenim izvajalcem družbo Hitachi ter družbo Eles. Gre za edinstven tovrsten energetski projekt v Evropi, ki omogoča neprekinjeno dobavo električne energije s pomočjo baterij oziroma hranilnikov energije, ki bi ob morebitnem izpadu elektrike iz omrežja dobavljal elektriko za področje BTC Cityja ter večji del Ljubljane, vključno z najpomembnejšimi sistemi, kot sta Klinični center ter ljubljanska toplarna. V družbi se krepi ekosistem, v katerem se razvijajo številne napredne rešitve tako je bila npr. družba med drugim tudi soustanoviteljica društva BTC City Blockchain Alliance, ki povezuje 15 največjih in najboljših slovenskih blockchain projektov ter skrbi za izmenjavo znanja, izkušenj ter medsebojno iskanje poti do novih poslovnih priložnosti. Sicer je tudi ABC pospeševalnik izjemen dejavnik razvoja, saj v štirih letih delovanja tvori skupnost več kot 130 zagonskih podjetij po celem svetu, v katere so investitorji vložili preko 30 mio EUR. V letu 2018 je pospeševalnik ponovno dobil evropsko nagrado Cesa, kot najboljši pospeševalnik v srednji in jugovzhodni Evropi. V BTC Cityju je pri zasledovanju svojih razvojno raziskovalnih ciljev našlo svoj prostor tudi visokotehnološko razvito podjetje RoboticsX, ki razvija pametne robote in rešitve za industrijsko avtomatizacijo in pri tem sodeluje z japonskim podjetjem Yaskawa.

V lanskem letu je bila izvedena obširna revitalizacija različnih poslovnih objektov in prostorov, kot npr. prenova Tržnice, Dvorane A, ki je dobila izložbena okna na Ameriški ulici, preureditev Dvorane Arena, s prenovljenim igralnim salonom RIO in Nogometno hišo, ki je sodobno zabavno-izobraževalno središče in poudarja zdrav slog življenja, predvsem med mladimi. Nakupovalno središče je razširilo ponudbo z odprtjem številnih novih trgovin, v okviru javno zasebnega partnerstva z Mestno občino Ljubljana, na južni strani BTC Cityja pa nastaja nova podoba Starega Letališča, ki bo odprto v mesecu maju in bo predstavljal sodoben gostinski lokal in zgodovinsko obeležje prvega ljubljanskega letališča iz tridesetih let prejšnjega stoletja.

Družba je bila zelo aktivna na področju trajnostnega razvoja, napredka na področju zelenega delovanja, posebej pa pri številnih projektih družbene odgovornosti na kulturnih, športnih, izobraževalnih in drugih področjih, med katerimi so, poleg že tradicionalnih prireditev od Maratona Franja pa do vedno bolj priljubljenega SiTi Teatra, zelo uspeli številni zabavni in poučni programi za otroke, kjer je družba sodelovala z Olimpijskim komitejem Slovenije, Teniško zvezo Slovenije, Gimnastično zvezo Slovenije, jezikovno šolo Lingula ter Minicityjem Ljubljana, ki je s skoraj 2.000 m2 postal največji otroški didaktično-izkustveni center v Sloveniji.

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi