Družba BTC in podjetje RoboticsX utrjujeta svoje partnersko sodelovanje za snovanje naprednih rešitev, ki bodo s pomočjo najmodernejše tehnologije omogočala boljše življenje za vse. Včeraj sta podpisala dolgoročno najemno pogodbo, s katero je nemško podjetje RoboticsX pridobilo 1.800 m2 poslovnih prostorov v Dvorani 1 v BTC Cityju Ljubljana. V njih bodo razvijali napredne rešitve na področju tovarn prihodnosti z uporabo industrijske inteligence ter pripravljali izobraževanja in druge dogodke v smeri Družbe 5.0.

S podpisom pogodbe je nemško podjetje RoboticsX preko novoustanovljene slovenske hčerinske družbe postalo najemnik 1.800 m2 poslovnih prostorov v BTC Cityju Ljubljana, v katerih bodo razvijali programsko opremo za pametne stroje in naprave, snovali prototipne rešitve, upravljali z roboti ter drugimi pametnimi stroji in napravami, v njih pa bodo organizirali tudi izobraževanja, hackathone in druge dogodke. RoboticsX tako širi svoje tehnološko-poslovne prostore na območju BTC Cityja Ljubljana, v katerih bo tudi t. i. »show-room« in raziskovalno–razvojni center za razvoj pametnih robotov in rešitev za napredno industrijsko avtomatizacijo in digitalizacijo.

Mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor v družbi BTC, je od podpisu pogodbe izpostavil: »Veseli nas, da je podjetje RoboticsX prepoznalo potencial rasti v našem inovativnem ekosistemu BTC Cityja Ljubljana, ki jim nudi edinstven poligon za razvoj in preizkušanje naprednih poslovnih idej v realnem okolju. Še posebej smo veseli, ker utrjujemo sodelovanje s podjetjem, ki deli našo vizijo razvoja lepšega sveta s pomočjo visoke tehnologije. Hkrati se s takšnimi partnerji BTC City Ljubljana in družba BTC pozicionirata kot platforma za inovativna in tehnološko napredna podjetja tako v Sloveniji kot širše.«

V okviru sodelovanja z družbo BTC podjetje RoboticsX vidi tudi priložnost za uspešno uporabo in monetizacijo znanja, ki ga želijo pridobiti s povezovanjem industrije in izobraževalnimi institucijami ter z deljenjem svojih izkušenj s perspektivnim mladim kadrom. Tudi na ta način želijo svojo razvojno ekipo, v kateri že danes prevladujejo tehnični strokovnjaki iz področij računalništva in elektrotehnike, okrepiti in obogatiti s strokovnjaki s področja mehatronike in specialističnih znanj matematike. Umetna inteligenca in tehnologije prihodnosti namreč terjajo multidisciplinarni pristop, pri tem pa so prepričani, da lahko primeren kader najdejo v Sloveniji.

Peter Boras, glavni izvršni direktor in solastnik družbe RoboticsX: »RoboticsX je nemško visoko-tehnološko podjetje, ki je specializirano za razvoj napredne industrijske programske opreme na področjih pametne robotike, avtomatizacije in digitalizacije. Z novim tehnološko-razvojnim centrom v Sloveniji želimo poleg razvoja rešitev na področjih Industrije 4.0 in Družbe 5.0 vzpostaviti tudi visoko-tehnološko okolje za interdisciplinarni razvoj in najboljše možno okolje za odprto učenje oziroma izmenjavo znanja ter izkušenj. Za uspešne razvojne projekte je potrebno povezovanje, zato s partnerstvom z družbo BTC gradimo močne sinergije znotraj njihovega okolja Odprte družbe, ki ustvarja in združuje poslovne, družbene in inovativne ekosisteme

Iz zapisanih razvojnih usmeritev družbe RoboticsX izhajajo sinergije z družbo BTC in BTC Cityjem Ljubljana, ki je odlično poslovno okolje za razvoj naprednih rešitev. V letošnjem letu je družba BTC vzpostavila tudi BTC Inovacijski center, katerega namen in poslanstvo je združevanje in razvojno sodelovanje s tehnološko naprednimi podjetji iz različnih panog. Številna podjetja pa že s pridom izkoriščajo BTC Living Lab, živo testno območje BTC Cityja Ljubljana, ki omogoča testiranje prototipov, novih tehnoloških rešitev in produktov v pravem fizičnem okolju, to pa je podlaga za njihov nadaljnji razvoj in prodor na tuja tržišča. Pod okriljem poslovne enote za inovacije in digitalizacijo poslovanja je družba BTC že razvila področja delovanja BTC Mobility Living Lab (AV Living Lab), ki služi za razvoj in testiranje novih oblik mobilnosti, BTC Retail Living Lab, v katerem razvijajo nove platforme in napredne uporabniške izkušnje, ter BTC Smart City Living Lab, ki je namenjen testiranju in razvoju tehnologije pametnih mest. V prihodnje si družba obeta razvoj novih področij delovanja t.i. Living Lab-ov, med drugim tudi na področju robotike.

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

 

Družbi BTC in RoboticsX utrjujeta partnerstvo

Foto : Studio Bomba