Družba BTC je danes URI – Soča predala deset spletnih kamer, ki bodo omogočile izvajanje telerehabilitacije pacientov. Telerehabilitacija pomembno prispeva k dostopnosti zdravljenja in omogoča izvajanje terapij od doma s pomočjo video kontakta z zdravnikom in terapevtom. Spletne kamere z mikrofonom zato predstavljajo pomemben del opreme za izvajanje storitve in vzpostavitev kakovostne spletne povezave.

Telemedicina postaja pomemben segment na področju zdravstva in to velja tudi za področje rehabilitacijske dejavnosti. Storitev telerehabilitacije se je tudi v URI – Soča izkazala kot zelo uporabna že v času pred epidemijo in še posebno v obdobju epidemije. Pri telerehabilitaciji s pomočjo kamere najprej vzpostavita video komunikacijo pacient in zdravnik ter opravita t. i. tele specialistični ambulantni pregled, na katerem se predpišejo terapevtski postopki. V drugi fazi se pacient preko video povezave poveže še s fizioterapevtom ali delovnim terapevtom, ki pacientu pokaže potrebne vaje in ga ustrezno spremlja. Telerehabilitacijske storitve so mogoče za velik spekter storitev, ki se v URI – Soča izvajajo, npr. tudi za področje obravnave pacientov kroničnimi bolečinami.

Miha Mermal, izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj v družbi BTC, je ob predaji donacije poudaril: »V družbi BTC verjamemo, da je družbeno odgovorno ravnanje pomemben del poslanstva podjetja kot člana širše skupnosti. Tudi v zahtevnih razmerah, ki smo jim bili priča v zadnjih mesecih, smo čutili posebno odgovornost za pomoč najbolj ranljivim skupinam in tistim, ki za te ranljive skupine skrbijo. Zato smo se poleg donacije zaščitnih mask v času epidemije odločili, da prizadevanja vrhunskih strokovnjakov URI – Soča s področja rehabilitacijske medicine podpremo še z nakupom opreme, ki bo pacientom omogočila še boljšo dostopnost zdravljenja.«

Mag. Robert Cugelj, generalni direktor URI – Soča, je ob tem povedal: »Za naše paciente in zaposlene želimo v URI – Soča zagotoviti čim bolj sodobne, učinkovite in varne načine obravnav. Rehabilitacija na daljavo s širjenjem dostopnosti sodobnih tehnologij v svetu postaja vse bolj uveljavljena in hvaležen sem, da smo s pomočjo donacije družbe BTC na tem področju naredili pomemben korak naprej. Prepričani smo, da bo telerehabilitacija v prihodnosti predstavljala pomemben segment storitev v URI – Soča.«  

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije (URI – Soča) je osrednji slovenski javni zdravstveni zavod za celostno rehabilitacijo bolnikov z omejenimi gibalnimi funkcijami in delovnimi zmožnostmi. Današnja donacija je nadaljevanje že vzpostavljenega sodelovanja, saj je družba BTC pred časom URI – Soča donirala 5000 zaščitnih mask.

 

Dodatne informacije

Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

 

Predaja donacije URI - Soča

Foto : Studio Bomba