V družbi BTC je v ponedeljek, 8. junija 2020, potekala skupščina delničarjev, na kateri je bilo predstavljeno revidirano letno poročilo družbe za leto 2019. Na skupščini je glasovalo 95,38 odstotkov glasov, vsi sklepi pa so bili sprejeti s 100-odstotno večino.  Sklepi so se nanašali na  uporabo bilančnega dobička na dan 31. 12. 2019 v višini 21.817.484,26 EUR in sicer: 17.000.000,00 EUR je skupščina razporedila med druge rezerve iz dobička; bilančni dobiček v višini 2.748.383,06 EUR je ostal nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih; bilančni dobiček v višini 2.069.101,20 EUR pa je bil razporejen za izplačilo dividend, kar znaša 9,30 EUR bruto na delnico, ki je za 15 odstotkov nižja od lanske. Znižanje dividende je posledica padca poslovnih aktivnosti v času epidemije letos spomladi ter posledično nižje likvidnosti družbe. Iz rezultatov leta 2019 izhaja, da je družba ponovno potrdila svojo razvojno dinamiko, zagotavljala stabilno rast, realizirala vlaganja v razvoj ter naredila pomembne korake pri iskanju inovativnih rešitev.

Celotni prihodki od prodaje družbe so v letu 2019 znašali 71.739.821 EUR in so se glede na predhodno leto povečali za 3,1 odstotke. EBITDA se je povečala za 14,4 odstotkov in je v letu 2019 znašala 20.077.149 EUR, čisti poslovni izid pa je znašal 7.325.832 EUR, kar je 19,2 odstotkov več kot preteklo leto zaradi izrednih prihodkov in je zato potrebno upoštevati, da je čisti poslovni izid iz samega poslovanja znašal 6.400.000 EUR. Družba je v letu 2019 zmanjšala zadolženost za 4.000.000 EUR ter dobila mednarodno priznan Certifikat Platinaste bonitetne odličnosti AAA, ki ji ga je podelila bonitetna hiša Bisnode. Ta bonitetna hiša je družbi predhodno, več let zapored (2016, 2017 in 2018), podelila že Certifikat Zlate bonitetne odličnosti. Vsa štiri, doslej kontinuirano podeljena priznanja, simbolizirajo finančno stabilno in zanesljivo družbo. Družba je kljub zniževanju in predčasnemu vračanju dolgoročnih posojil nadaljevala naložbeno politiko in v nadaljnji razvoj investirala 6.400.000 EUR.

Naložbe so bile v letu 2019 namenjene prenovi in posodobitvi trgovskih in drugih poslovnih prostorov, energetiki, projektu renovacije javno zasebnega partnerstva Starega letališča Ljubljana, posodobitvi infrastrukture, hortikulturnemu urejanju zunanjega prostora, tehnološkemu posodabljanju logistike itd. Družba je z utrjevanjem in razvojem novih poslovnih partnerstev, ki temeljijo na inovativnosti in ustvarjalnosti, s podjetji, ki si v poslovnem svetu utirajo novo pot na osnovi najnovejše tehnologije, avtomatizacije in digitalizacije, krepila položaj inovativnega mesta BTC City. Tako v prostorih družbe RoboticsX nastaja evropski center za razvoj in testiranje prototipov  robotov za prepoznavne svetovne korporacije s področja industrije (npr. Yaskawa, Fanuc), ki hkrati odpira vrata mladim inženirjem in pospešuje proces prenosa  te visokotehnološke znanosti v Slovenijo. Poleg tega so se v lanskem letu oblikovali ključni strateški projekti, ki sooblikujejo družbo BTC kot družbo prihodnosti, med katerimi je najodmevnejši projekt pametnega omrežja NEDO, ki ga razvija družba skupaj z Elesom, Hitachijem  in japonsko razvojno agencijo NEDO. V letu 2019 je stekel projekt Eligme EliPay po katerem je na več kot 100 lokacijah BTC Cityja možno kupovati s kriptovalutami, na osnovi česar se je poleti 2019 BTC City spremenil v svetovno tehnološko znamenitost, ki je pritegnila pozornost predvsem ameriških medijev, ki so BTC City razglasili za prvo Bitcoin mesto na svetu. Tudi ABC pospeševalnik, ki predstavlja regijsko stičišče med inovacijami, naložbami in gospodarstvom,  je v letu 2019  prejel evropsko nagrado CESA za najboljši pospeševalni program v regiji. Po več letnih prizadevanjih za prihod  trgovskega centra IKEA je bil jeseni 2019 zahodno od Kristalne palače položen temeljni kamen. Otvoritve bodo najbolj veseli naši obiskovalci kot seveda tudi vsi slovenski potrošniki.

V lanskem letu je stekel projekt digitalno tehnološkega preboja logistike, ki se uresničuje z uvajanjem najsodobnejše informacijske tehnologije in nadaljnjo digitalizacijo, uvajanjem robotizacije in umetne inteligence. Logistika se s procesi, ki omogočajo učinkovitost in transparentnost na celi logistični verigi, še bolj približuje ciljem poslovnih partnerjev.

V lanskem letu je bil v družbi uveden enotirni sistem upravljanja, ki se je v praksi pokazal kot učinkovit in uspešen. Vse strateške in pomembnejše dolgoročne odločitve v družbi se sprejemajo v duhu odgovornega sodelovanja in maksimalne usklajenosti med upravnim odborom in glavnim izvršnim direktorjem ter njegovo fleksibilno ekipo. Upravni odbor in glavni izvršni direktor pripravljata  strategijo družbe v post-covid prihodnosti, saj se je družba morala letos soočiti z dejstvom, da ne bo mogla uresničiti sicer ambicioznega poslovnega načrta. Z vladnim odlokom je bilo od 16. marca do 18. maja zaprtih 95 odstotkov trgovskih, gostinskih in drugih storitvenih lokalov, družba je sprejela krizni načrt in preverila prihodnje denarne tokove ter vpliv na likvidnost. Na osnovi pregleda stroškov je odgovorno pristopila k njihovi optimizaciji in racionalizacij ter zmanjšala  obseg naložb in znižala stroške na drugih segmentih poslovanja z namenom obvladovanja denarnega toka in pozivnega poslovanja do konca leta. Na področju poslovanja s trgovskimi nepremičninami ter upravljanja prostočasnih dejavnosti v Vodnem mestu Atlantis in Športnem centru Millenium se letos pričakuje do 25-odstotni padec prihodkov. Ker pa ima družba zelo diverzificiran poslovni portfelj, saj med drugim upravlja tudi logistiko, se na ravni celotne družbe do konca leta pričakuje 10-odstotni padec prihodkov.

Izbruh novega koronavirusa bo terjal daljše krizno obdobje z okrevanjem in družba bo potrebovala dlje časa, da bo poslovala na enakih parametrih kot v preteklih letih, še vedno pa ostaja zvesta vlaganju v razvoj, družbeni odgovornosti in inovativnosti, trajnostnemu razvoju in ohranjanju delovnih mest. Tudi zato je pomembno, da je družba v letu 2019 ustvarila dobre poslovne rezultate, da je bila usmerjena v nadaljnji razvoj in prestrukturiranje ter  se je uspešno premikala v smeri napredka in rasti.

 

Mag. Damjan Kralj                             Jože Mermal

Glavni izvršni direktor BTC d.d.           Predsednik upravnega odbora BTC d.d.

 

Dodatne informacije

Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi