Uprava in Nadzorni svet družbe Ajdacom d.d. sta obravnavala pismo, ki ga je na delničarje te družbe naslovila družba Infocargo d.o.o. s ciljem, da pridobi od delničarjev informacijo ali bi bili pripravljeni prodati delnice te družbe po ceni 400 EUR za delnico.

Uprava in Nadzorni svet sta bila do pobude družbe Infocargo d.o.o. odklonilna, saj sta ocenila, da namera odkupa delnic lahko izraža tudi sovražni prevzem družbe Ajdacom d.d. ter posledično destabilizacijo družbe BTC d.d. Po pogovorih s številnimi delničarji se je izkazalo, da delničarji sledijo prvotni ideji in cilju družbe, ki so si ga zastavili ob ustanovitvi in sicer, da bodo preko lastništva družbe Ajdacom, ki je 66,36 odstotna lastnica družbe BTC d.d., dobivali stabilne, rastoče in dolgoročne dividende, v katerih se bo odražalo tudi njihovo delo ter prispevek v razvoju družbe BTC d.d.

Odklonilno mnenje do prodaje delnic Ajdacom d.d. je izreklo najmanj 70 % delničarjev družbe Ajdacom d.d.

Uprava in Nadzorni svet sta sprejela tudi sklep, da bo v letošnjem letu delničarjem izplačana dividenda v višini 12 EUR bruto na delnico in sicer bo dividenda v višini 9 EUR izplačana 24. junija, dividenda v višini 3 EUR bruto na delnico pa bo izplačana 20. avgusta 2021. Z izplačilom dividende v letu 2021, pa se potrjuje namera družbe o rasti vrednosti delnice in dividende. V letu 2021  bo dosežena 33 odstotna rast dividende družbe Ajdacom d.d. v primerjavi z letom 2020.

Mag. Janez Povše

Uprava družbe Ajdacom d.d.