V družbi BTC verjamemo, da prihodnosti ni brez digitalne tehnologije, zato aktivno sodelujemo v projektih, ki odpirajo vrata inovativnim rešitvam. Ob tem se zavedamo, da tehnologija v naša življenja in poslovanje poleg priložnosti prinaša tudi tveganja. Z našim BTC Cityjem Ljubljana smo vključeni v evropski projekt Phoenix H2020, katerega cilj je krepitev kibernetske varnosti.

Evropski projekt Phoenix H2020, financiran s strani EU, je namenjen izboljšanju kibernetske varnosti evropskih elektroenergetskih sistemov skozi razvoj različnih orodij, strojne in programske opreme. BTC City Ljubljana v projektu nastopa kot območje za testiranje rešitev, in sicer gre za enega izmed petih pilotnih projektov (poleg Slovenije so vključene države še Italija, Grčija, Španija, Francija, Nemčija in Romunija), s pomočjo katerih se testirajo rešitve in merijo učinki v realnih okoljih. Pričakovani učinki projekta so: povečanje kibernetske varnosti v elektroenergetskem sistemu, nižji stroški električne energije in pridobitev novih znanj s področja kibernetske varnosti.

Mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC, ob tem izpostavlja: »V družbi BTC želimo biti aktivni akter pri vključevanju digitalne tehnologije v  poslovanje in v življenja naših uporabnikov, a hkrati ne želimo tega početi na račun varnosti poslovanja ali varnosti zasebnosti naših strank. Sodelovanje pri projektu Phoenix H2020 nas pripravlja na varno digitalno preobrazbo v tistem delu, kjer je naše poslovanje vezano na elektroenergetski sistem. Verjamemo, da projekt prinaša pomembne širše koristi in učinke za slovenski elektroenergetski sistem ter za krepitev zaupanja poslovnega sveta in državljanov v digitalna orodja in storitve.«

Poleg družbe BTC v slovenskem delu projekta Phoenix H2020 sodelujejo še Iskraemeco, Comsensus in Elektro Ljubljana. IskraEmeco bo vgradil pametne števce za merjenje porabe električne energije, ki bodo lahko zaznavali anomalije pri prenosu podatkov, vključno z morebitnimi kibernetskimi napadi v elektroenergetski sistem. V sodelovanju s Comsensusom bodo v okviru projekta implementirana orodja za zagotavljanje kibernetske varnosti povezav med nadzornimi (SCADA) sistemi Elektro Ljubljana in družbe BTC z namenom vzpostavitve funkcije prilagajanja odjema (ti. demand response funkcionalnost).

Projekt, ki se je začel septembra 2019 in bo zaključen avgusta 2022, je trenutno v fazi vgrajevanja pametnih števcev z dvema vrstama naprav za zagotavljanje kibernetske varnosti pri prenosu podatkov. Vgradnja bo predvidoma izvedena do konca letošnjega poletja, sledilo pa bo testiranje delovanja opreme.

Mag. Janez Povše, direktor enote za energetski management in tehnične zadeve v družbi BTC, ob tem poudarja izjemno pomembnost varnosti elektrodistribucijskih omrežij: »V naših nakupovalnih središčih BTC City v Ljubljani, Murski Soboti in Novem mestu ter na lokaciji Logističnega centra BTC upravljamo z obsežnim elektroenergetskim omrežjem, ki zajema 15 transformatorskih postaj in preko 450 merilnih mest. Varnost in nemoteno delovanje zahtevnega elektroenergetskega sistema je izjemnega pomena tako za nas kot za naše poslovne partnerje in sodelovanje v projektu Phoenix H2020 nam omogoča, da skupaj z uglednimi podjetji, ki predstavljajo vrh tehničnega znanja na tem področju v Sloveniji, testiramo rešitve za še večjo kibernetsko varnost v elektroenergetskem sistemu.«

Tomaž Dostal, vodja razvojnega sektorja za inovacije v podjetju Iskraemeco, dodaja: »V Iskraemecu je varnost podatkov ena ključnih elementov poslovanja, zato nenehno integriramo in nadgrajujemo varnost vzdolž naše celotne komunikacijske verige. Ker so naše merilne naprave sestavni del elektroenergetske infrastrukture, smo projekt Phoenix H2020 videli kot izjemno priložnost, da pridobljeno znanje s področju kibernetske varnosti in zaščite implementiramo v naše proizvode in rešitve ter s tem skupnosti, okolju, elektroenergetskim podjetjem in končnim uporabnikom zagotovimo energetsko učinkovitost ter neprekinjeno delovanje produktne verige. Družba BTC je zaradi svoje napredne miselnosti in pripravljenosti za sodelovanje idealen partner za pilotno testiranje in demonstracijo rešitev v realnem okolju«.

Sodelovanje v projektu Phoenix H2020 je nadaljevanje dosedanje aktivne vloge družbe BTC pri podobnih prebojnih tehnoloških projektih, kot so: strateški energetski projekt pametnih omrežij NEDO, evropski projekt Matrycs H2020 za razvoj »big data« aplikacij za optimizacijo oskrbe z energijo v stavbah in Creators H2020 za razvoj lokalnih energetskih skupnosti. Družba BTC v teh projektih sodeluje na način, da ponuja BTC City Ljubljana kot testno območje za razvoj in testiranje novih tehnoloških rešitev.