Z današnjim dnem se je spremenil poslovni naslov družbe BTC d.d., ki je po novem Ameriška ulica 2. Ta sprememba je povezana s preštevilčenjem hišnih številk stavb (dvoran) na nekaterih ulicah na območju BTC Cityja Ljubljana. V kratkem bo tudi trajno izbrisana hišna številka Šmartinska cesta 152, ki je doslej veljala kot enoten poštni naslov za več stavb na območju.

Preštevilčenje hišnih številk je v domeni Območne geodetske uprave Ljubljana, na območju BTC Cityja Ljubljana pa so bile postopoma dodeljene nove in preštevilčene hišne številke dvoranam, ki stojijo na naslednjih ulicah: Ameriška, Argentinska, Avstrijska, Francoska, Grška, Italijanska, Hrvaška, Madžarska, Moskovska, Španska ulica, Ulica Gledališča BTC, Latinski trg in Trg mladih.

Mestna občina Ljubljana je z Odlokom o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana že maja 2009 potrdila imenovanje ulic in trgov na območju BTC Cityja Ljubljana. Pri poimenovanju teh ulic je družba BTC sledila moderni urbani zasnovi in vsebinam na območju BTC Cityja Ljubljana ter razvojnemu projektu Partnerstvo Šmartinska. Na podlagi omenjenega Odloka je GURS postopoma izvedel spremembe naslovov v uradnih evidencah.

 

Dodatne informacije:

BTC d.d., Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi