Danes se je v BTC Cityju Ljubljana ponovno začel program BTC Campus, ki že osmi generaciji mladih brezposelnih odpira nove zaposlitvene priložnosti in omogoča pridobivanje novih kompetenc s področja podjetništva. 30 udeležencev bo vse do 8. decembra sodelovalo v intenzivnem programu predavanj, ki se bo letos z vsebino osredotočal na uspešen karierni razvoj, pa tudi na podporo pri razvoju lastnega izdelka ali storitve. Program je tudi letos nadgrajen s hackathonom, poleg tega pa bo del programa vezan na Digitalno središče Slovenije.

Družba BTC je pobudnik in pokrovitelj izobraževalnega programa BTC Campus, katerega namen je, da mladi brezposelni, prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS, pridobijo znanja in usmeritve, da lažje prepoznajo priložnosti pri iskanju zaposlitve ali pa se usmerijo na samostojno podjetniško pot. Družba BTC organizira BTC Campus v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije in Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani. BTC Campusa se letos udeležuje 30 mladih s pridobljeno izobrazbo z najrazličnejših področij, ki so bili izbrani po kriteriju izkazanega interesa za dodatna izobraževanja, mreženje in iskanje zaposlitvenih priložnosti. Znanje jim bodo predajali predavatelji iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: dr. Rok Stritar, dr. Blaž Zupan in Marjan Kramar.

Program je zasnovan po metodi Design Thinking, ki so jo razvili na Stanfordski univerzi, in se pogosto uporablja za izobraževanje kreativnosti in inovativnosti. Udeleženci metodo Design Thinking uporabijo na realnih poslovnih izzivih, predavatelji pa vsako leto poskrbijo, da je program aktualen glede na trenutno dogajanje v okolju in da je znanje, ki ga udeleženci pridobijo, takoj uporabno v praksi.

Letošnji program bo potekal pod okriljem Digitalnega središča Slovenije – Tehnologija za ljudi, ki ga je družba BTC skupaj s partnerji MGRT, SPIRIT Slovenia in DIH Slovenija v času predsedovanja Slovenije Svetu EU vzpostavila v BTC Cityju Ljubljana. Udeleženci bodo tako imeli priložnost spoznati najnovejše tehnologije, ki jih v Digitalnem središču Slovenije predstavljajo napredna slovenskega podjetja in njihovo uporabnost v poslovnem ekosistemu. Lahko bodo vzpostavili neposreden stik z razvojno usmerjenimi podjetji ter obiskali številna brezplačna izobraževanja ter delavnice, konkretno v novembru in decembru na temo  digitalizacije, industrije 4.0 in robotike. BTC Campus bo sicer tako kot prejšnja leta delno potekal v ABC Hub-u v BTC Cityju Ljubljana, delno pa v Digitalnem središču Slovenije. Udeležence tudi letos pričakuje hackathon, ki se bo odvijal 20. in 21. novembra.

Mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC, ob začetku letošnjega programa za mlade izpostavlja: »V družbi BTC se zavedamo vrednosti mladih in njihove vloge pri družbenem in gospodarskem razvoju, zato s programom BTC Campus že od leta 2013 nastopamo kot aktivni partner pri spodbujanju zaposlovanja mladih v Sloveniji. Ob tem se zavedamo potreb gospodarstva po novih kompetencah. V družbi BTC želimo mlade opolnomočiti in okrepiti njihovo samozavest, da so po zaključku bolj konkurenčni kandidati za zaposlitev in bolje pripravljeni na poklice prihodnosti. Tudi zato smo jim letos ponudili edinstveno priložnost za stik z najnovejšimi tehnologijami v okviru Digitalnega središča Slovenije.«

Mag. Monika Lapanja, direktorica Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, je ob pričetku programa povedala: »Z družbo BTC smo v preteklosti skupaj snovali že več projektov in eden takih je tudi BTC Campus, kjer smo partnerji že od vsega začetka. Poleg tega, da s tem projektom direktno živimo svoje poslanstvo, prenašamo in izmenjujemo znanje med fakulteto in poslovnim svetom ter s tem podpiramo razvoj posameznikov in podjetij, na tem projektu dodatno povečujemo možnost zaposlitve v ciljni skupini brezposelnih. Prav zato je ta projekt za nas še toliko bolj poseben.« 

Mitja Bobnar, generalni direktor Zavoda RS za zaposlovanje, ob tem poudarja: »Ena od pomembnih aktivnosti Zavoda je podpora mladim iskalcem zaposlitve pri uspešnem prehodu na trg dela, zato nas veseli, da lahko Zavod že osmič sodeluje pri projektu BTC Campus. Poleg  tega pa je za sodelovanje v tem projektu ključno tudi to, da se udeleženci spoznajo z agilnim in podjetniškim načinom razmišljanja pri reševanju konkretnih izzivov in tako povečajo svoje razumevanje končnih uporabnikov. Pomembno je, ker pridobijo številna praktična znanja in tehnike, ki jim pomagajo pri  oblikovanju novih, na trg orientiranih produktov ter storitev. Izkušnje nam potrjujejo, da so mladi iskalci zaposlitve s podjetniškim razmišljanjem in kompetencami uspešnejši pri spoprijemanju z izzivi hitro spreminjajočega se trga dela, zato je prispevek družbe BTC  pri  spodbujanju podjetništva in prihodnjega ekonomskega razvoja izjemno pomemben.«

Skupno se je programa doslej v sedmih izvedbah udeležilo že več kot 300 mladih, od tega okoli 200 v Ljubljani in okoli 120 v Murski Soboti. Poleg zadovoljnih odzivov udeležencev uspešnost progama dokazujejo tudi številke. Na Zavodu RS za zaposlovanje namreč ugotavljajo, da se v nekaj mesecih od udeležbe v BTC Campusu zaposli oziroma samozaposli od 60 pa tudi do 75 odstotkov sodelujočih udeležencev, v obdobju enega leta pa se delež zaposlitve oziroma samozaposlitve udeležencev programa poviša na več kot 80 odstotkov.

Za izvajanje programa je družba BTC leta 2016 prejela nagrado PRIYATELJ LETA, ki jo podeljuje Zavod Ypsilon, ter priznanje Zavoda RS za zaposlovanje za strateško partnerstvo in pomoč pri uresničitvi strateških ciljev zavoda in posredno zmanjševanje stopnje brezposelnosti v Sloveniji.

Dodatne informacije

Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

BTC Campus 2021

Foto : Studio Bomba