V torek, 24. maja, so v BTC Cityju Ljubljana gostili delegacijo predstavnikov partnerjev evropskega projekta CREATORS, v katerem sodeluje 17 partnerjev iz več evropskih držav, med njimi tudi družba BTC. Delegacija si je na območju BTC Cityja, ki je v projekt vključeno kot testno območje, ogledala lokacije, od koder se črpajo podatki za testiranja in simulacije, ter lokacijo, kjer bo nameščena sončna elektrarna za vzpostavitev energetske skupnosti. Projekt, ki se je pričel septembra 2020 in se delno financira iz Okvirnega programa EU za razvoj in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020), predvideva razvoj aplikacij in storitvenih paketov za ustvarjanje poslovno uspešnih lokalnih energetskih skupnosti. Poleg družbe BTC izmed slovenskih partnerjev v projektu sodelujejo še Institut Jožef Stefana, SIJ Acroni Jesenice in Elektro Gorenjska.

Predstavniki partnerjev evropskega projekta CREATORS so se v času med 23. in 25. majem sestali na plenarnem sestanku v Sloveniji. V torek, 24. maja, so obiskali območje BTC City Ljubljana, ki je v projekt vključeno kot testno območje. Ogledali so si lokacijo, kjer bo nameščena sončna elektrarna za vzpostavitev energetske skupnosti, ter lokacije, od koder se črpajo podatki za izvajanje simulacij za digitalne dvojčke. Digitalni dvojček pomeni preslikavo realnega okolja v digitalno obliko, torej predstavlja virtualno kopijo fizičnih naprav, prostorov ali procesov. V projektu CREATORS gre za preslikavo realnega energetskega omrežja posamezne lokacije (iz katere se črpajo podatki) v digitalno obliko, kar omogoča analizo podatkov, testiranja in simulacije ter s tem tudi pripravljenost na različne situacije.

Družba BTC s svojim testnim območjem v projektu sodeluje kot eden izmed 17 partnerjev iz vrst podjetij, raziskovalnih, razvojnih in izobraževalnih institucij iz več evropskih držav. V projektu ponuja BTC City Ljubljana kot testno območje, namenjeno razvoju in testiranju novo razvitih rešitev v okviru projekta. V okviru projekta se bodo na območju BTC Cityja Ljubljana izvedle simulacije delovanja različnih energetskih sistemov (sončna elektrarna, upravljanje z vršnimi bremeni, zagotavljanje sistemskih storitev, itn.) z namenom postavitve temeljev za ustvarjanje naprednih energetskih skupnosti.

Poleg glavnega namena, ki je pripomoči k doseganju zahtevanega deleža obnovljivih virov v skupni rabi energije do leta 2030, družba BTC v projektu  zasleduje tri ključne usmeritve:

  • aktivno in usklajeno upravljanje z vsemi vrstami energije (kar vodi k zmanjšanju celotne porabe energije in s tem do boljših storitev za poslovne partnerje – najemnike),
  • aktivno sodelovanje z drugimi zainteresiranimi deležniki (komunalna podjetja, prodajalci, kupci energije), kar vodi k racionalni rabi energije in izkoriščanju novih sinergij med različnimi sektorji,
  • uporaba urbanih območij in preizkušanje novih tehnologij (simulacijske in emulacijske tehnologije CREATORS), kar vodi do novih lokalnih obnovljivih virov energije za lokalne deležnike.

»Ponosni smo, da s sodelovanjem v projektu CREATORS prispevamo svoj delež k energetskemu prehodu, ki prinaša tudi odgovore na aktualno energetsko krizo. Ta prehod bomo pomagali doseči s krepitvijo deleža obnovljivih virov energije in zmanjševanjem celotne porabe energije, in sicer z uporabo našega testnega območja BTC City in preizkušanjem novih tehnologij. Veseli smo, da lahko s svojim ekosistemom v sodelovanju z najbolj naprednimi evropskimi podjetji in razvojnimi institucijami soustvarjamo nove rešitve za zeleno energijo prihodnosti. Želimo si, da bi s projektom tudi čim več drugih deležnikov spodbudili k vlaganjem v trajnostne vire energije,« je pojasnil Tomaž Damjan, vodja energetike v družbi BTC.

Med člani delegacije je bil tudi koordinator projekta CREATORS Christof de Knop, generalni direktor oddelka za energijo pri podjetju Imtech Belgium, ki je izrazil navdušenje nad obsegom in ambicioznostjo načrta za implementacijo inovativnega in trajnostnega energetskega sistema.

Slovenske partnerje projekta CREATORS koordinira Center za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan (IJS-CEU), ki skrbi tudi za razvoj naprednih orodij, ki so potrebna za oblikovanje energetskih skupnosti. Dr. Boris Sučić, vodja projektov v Centru za energetsko učinkovitost na Institutu Jožef Stefan, je ob obisku BTC Cityja izpostavil: »Naša želja je, da na vseh testnih lokacijah izboljšamo energetsko učinkovitost in povežemo sektorje na ravni ponudbe, povpraševanja in skladiščenja energije. V praksi želimo potrditi, da prehod iz okolju neprijaznih tehnologij na fosilna goriva v trajnostni in okolju prijazen razvoj zahteva načrtovanje in oblikovanje politik in rešitev, ki morajo temeljiti na odličnem poznavanju drugih možnosti razvoja in zlasti zavedanju novih priložnosti za izkoriščanje alternativnih goriv in obnovljivih virov energije v urbanem okolju. V sodelovanju z družbo BTC želimo dokazati, da je z aktivnim sodelovanjem lokalnih deležnikov in z izvajanjem naprednih projektov možno doseči ambiciozne okoljske cilje. Pričakujem, da bomo v kratkem na območju BTC Cityja odprli prvo lokalno energetsko skupnost v Ljubljani. Zelo sem ponosen, da z izvajanjem naprednih projektov družba BTC aktivno dela na izboljšanju kakovosti bivanja v Ljubljani

Triletni evropski projekt CREATORS (Creating Community Energy Systems), ki se je začel septembra 2020, se nanaša na razvoj aplikacij in storitvenih paketov za ustvarjanje poslovno uspešnih energetskih skupnosti. Partnerji se v okviru projekta CREATORS zavzemajo za pospešitev vključevanja v energetske skupnosti po vsej Evropi. Poleg tega želijo povečati komercialno pripravljenost energetskih skupnosti, ter prilagodljivost in lokalno uravnoteženje omrežja. Nenazadnje sta pomembna cilja projekta vključevanje lokalne proizvodnje obnovljive energije ter opolnomočenje potrošnikov in odjemalcev.

Več informacij o projektu: https://www.creators4you.energy/

 

Dodatne informacije

Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

 

Delegacija predstavnikov partnerjev evropskega projekta CREATORS

Foto : Studio Bomba