Družba BTC je danes predstavila aktivnosti za ozelenitev BTC Citya Ljubljana, kjer osrednjo mesto zavzema projekt centralnega parka z mogočnimi drevesi. Park bo že v prvi fazi obsegal približno 10.000 m2. K natečaju za pripravo celovite idejne zasnove bodo povabili več uveljavljenih arhitekturnih in krajinskih birojev, gradnja pa se bo pričela v prvi polovici leta 2023.

V družbi BTC si že vrsto let prizadevajo, da v BTC Cityju Ljubljana z edinstvenim hibridnim konceptom prepletajo nakupovalne, poslovne in prostočasne vsebine, kmalu pa jim nameravajo v sodelovanju s strateškimi partnerji dodati tudi rezidenčni del. Del nove načrtovane stanovanjske soseske v BTC Cityju Ljubljana bo tudi centralni park z mogočnimi drevesi, ki se bo raztezal na površini približno 10.000 m2 južno od trgovine IKEA in katerega izgradnja se bo predvidoma pričela v prvi polovici leta 2023. S tem namenom bodo kmalu objavili natečaj za arhitekturne predloge celovitega izgleda tega centralnega parka.

Nov centralni park bo pomembna nadgradnja dosedanjih prizadevanj družbe BTC za ozelenitev BTC Cityja Ljubljana, ki vse bolj postaja generator trajnostnih praks v regiji. V tem trenutku je na območju posajenih že preko 1.500 dreves. V okviru internega teambuildinga vodilnega managementa in zaposlenih so v tem mesecu pričeli z zasaditvijo več kot 70 dreves, od tega jih je več kot polovico prispeval management družbe. Poleg intenzivnejših aktivnosti na področju ozelenitve bo v prihodnje območje BTC City Ljubljana deležno tudi številnih ostalih trajnostnih nadgradenj, s čimer bo postalo še prijaznejše tako do svojih obiskovalcev, poslovnih partnerjev in skladno s svojo razvojno strategijo hibridnega koncepta tudi do bodočih stanovalcev.

»Ponosni na svoje pretekle dosežke na področju trajnostnega razvoja v družbi BTC pogumno in ambiciozno stopamo naprej v prihajajočo ero zahtevnejših trajnostnih izzivov, ki jih na eni strani narekuje prihajajoča področna regulativa, na drugi pa, žal, tudi vedno bolj zaznane spremembe v okolju v obliki različnih ekstremnih vremenskih pojavov. Skladno s tem si bomo preko različnih aktivnosti še bolj intenzivno prizadevali za zmanjševanje skupnega ogljičnega odtisa na območju, tako lastnega kot naših poslovnih partnerjev. S takšno obliko sodelovanja in povezovanja želimo ustvariti regijski primer dobre prakse na področju celovitega upravljanja in razvoja trajnostnega delovanja hibridnega središča BTC City Ljubljana, ki v marsičem že danes spominja na pravi mestni kvart,« izpostavlja mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC.

V družbi BTC z najrazličnejšimi ukrepi kontinuirano povečujejo tudi raven energetske učinkovitosti, spodbujajo trajnostno mobilnost in vračajo nazaj v družbo in okolje preko najrazličnejših družbeno odgovornih projektov, ki med ljudmi spodbujajo športno aktivnost, dvigujejo raven okoljske ozaveščenosti, krepijo kulturno udejstvovanje ali pa ciljno nagovarjajo različne generacije.

Družba BTC je svojo dosedanjo trajnostno naravnanost potrdila tudi z nedavno pridobitvijo certifikata Green Star za leto 2021. Gre za trajnostni certifikat napredka na poti do zelene preobrazbe podjetja, ki ga podeljuje CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo Slovenije. Certifikat potrjuje, da je družba BTC aktivna na poti zelene preobrazbe in svojimi nadaljnjimi načrtovanimi aktivnostmi uspešno nagovarja priporočila za izboljšave, ki izhajajo iz omenjenega poročila.

 

Centralni park na območju BTC Cityja nova zelena oaza Ljubljane

Foto : Studio Bomba