Družba BTC je prejela trajnostni certifikat odličnosti Green Star, ki potrjuje pravilnost in ustreznost njihovih dosedanjih aktivnosti na področju uresničevanja trajnostnega razvoja družbe. Skladno z ambiciozno regulativo stremijo k pospešeni zeleni preobrazbi, s končnim ciljem zmanjšanja skupnega ogljičnega odtisa.

V družbi BTC imajo na področju trajnosti že dolgotrajno tradicijo, ki je podprta s konkretnimi rezultati in prepoznana s strani različnih ciljnih javnosti. Že pred desetletjem so vzpostavili Ekoindeks, neke vrste lastno metriko za spremljanje in ocenjevanje trajnostnega napredka na različnih področjih udejstvovanja družbe. Prav tako so v okviru projekta Misija: Zeleno zastavili ambiciozen in odgovoren načrt ozaveščanja obiskovalcev, zaposlenih in poslovnih partnerjev na področju varčevanja z energenti znotraj območja BTC City Ljubljana.

V Kristalno palačo, najvišjo poslovno stavbo v Sloveniji, so bile tako v fasado na južni strani objekta že več kot desetletje nazaj vgrajene fotovoltaične celice za pridobivanje lastne električne energije. Podobno velja za sončne elektrarne na strehi logističnega objekta na Letališki cesti ter na strehi nakupovalnega središča v Murski Soboti. Odmeval je projekt ogrevanja Vodnega Mesta Atlantis s presežkom toplotne energije iz podjetja AquafilSLO. Ves čas stremijo k ozelenitvi območja BTC City Ljubljana, kjer je danes posajenih že preko 1.500 dreves. Prav tako z najrazličnejšimi energetskimi ukrepi in razvojem kontinuirano povečujejo raven učinkovitosti rabe energentov, uspešni pa so tudi na področju ločevanja odpadkov, saj jih v povprečju uspejo ločiti približno 70 %.

Dejavni so tudi na področju spodbujanja trajnostne mobilnosti, kjer že danes zagotavljajo preko 800 parkirnih mest za kolesa, 5 kilometrov označenih kolesarskih poti, infrastrukturo za lastnike ali souporabnike električnih vozil in koles, povezani pa so s kar 5 linijami LPP. Da so uspešni na svoji trajnostni poti potrjuje pridobljeni Green Star certifikat trajnostne odličnosti.

»V družbi BTC se zavedamo, da bo trajnostni razvoj v prihodnje še večji generator srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov, k sooblikovanju katerih bomo morali pristopiti v sodelovanju vsi deležniki. Doseganje še bolj ambicioznih trajnostnih zavez, ki jih narekujeta regulativa in odgovornost do prihodnjih generacij, bo namreč moč doseči zgolj z povezovanjem in usklajenim delovanjem različnih poslovnih partnerjev in ostalih deležnikov v okviru lokalne skupnosti ter širše družbe in okolja. Trajnostni razvoj namreč ni zgodba enega subjekta, pisali jo bomo skupaj z deležniki. Pridobljeni certifikat Green Star potrjuje pravilne dosedanje odločitve na področju načrtovanja in izvajanja številnih trajnostnih aktivnosti ter nas preko priporočil za izboljšave smiselno spodbuja in opogumlja, da smo na pravi trajnostni poti tudi z našimi prihodnjimi načrti,« izpostavlja Miha Mermal, izvršni direktor za področje marketinga in trajnostnega razvoja v družbi BTC.

 

Družba BTC prejela trajnostni certifikat Green Star

Foto : Studio Bomba