Mednarodna delegacija evropskega projekta Senior Eco-Nect, katerega namen je podpirati nastanek in razvoj evropskih ekosistemov, ki so posvečeni t. i. srebrni ekonomiji, je te dni obiskala BTC City Ljubljana. Predstavniki družbe BTC so osvetlili pomen BTC Cityja Ljubljana kot starejšim prijaznega mesta in predstavili aktivnosti v okviru medgeneracijskega sodelovanja z zavodom za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis in partnerskega povezovanja s športnim društvom GIB.

Srebrna ekonomija pomeni vzpostavitev boljše dostopnosti do aktivnosti in storitev za starejše, ki si želijo aktivnega načina življenja. To ponuja nove priložnosti tudi za gospodarstvo, turizem, kulinariko, razvoj novih produktov in storitev ter inovativnih rešitev tudi na področju t. i. analognih inovacij. V sklopu evropskega projekta Senior Eco-Nect partnerji pripravljajo primere dobrih praks na tem področju, pregled stanja inovacijskih ekosistemov in priporočila zakonodajalcem glede ustvarjanja novih priložnosti za razvoj srebrne ekonomije. Kot del študijskega in delovnega obiska v Sloveniji je mednarodna delegacija projekta obiskala tudi BTC City Ljubljana.

V družbi BTC kot ponosni podporniki medgeneracijskega sodelovanja tako med zaposlenimi kot širše, skrbijo, da je BTC City Ljubljana starejšim prijazno mesto. Na enem mestu lahko obiskovalci nakupujejo, se zabavajo, izobražujejo, širijo svoje kulinarične izkušnje, se udeležujejo aktivnosti za dobro počutje ter koristijo zdravstvene storitve. Pri tem je pomembna dostopnost in občutek varnosti. Gostom delegacije Senior Eco-Nect so predstavili tudi raznoliko ponudbo za starejše, kot so skupinske in individualne vadbe v Športnem centru Millenium, vodna aerobika in ostale aktivnosti v Vodnem mestu Atlantis, plesni tečaji v Plesni zvezdi, zdravstvena diagnostika v diagnostičnem centru Clarus ter številne dejavnosti in izobraževalne delavnice v okviru Simbioza BTC City Lab-a, ki je leta 2017 nastal v partnerskem sodelovanju družbe BTC in zavoda Simbioza Genesis. V njem lahko vse generacije spoznavajo napredne in pametne tehnologije ter rešitve v hitro razvijajočem se okolju.

Delegaciji so predstavili tudi mobilno aplikacijo Magda, prvo mobilno aplikacijo za starejše v slovenskem prostoru, ki jo je razvil zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza, v sodelovanju z družbo BTC. Aplikacija, ki jo danes uporablja že več kot 30.000 uporabnikov, je bila vsebinsko, tehnično in grafično letos še izboljšana. Pri vseh fazah nadgradnje pa razvijalci vedno vključujejo tudi uporabnike.

Med inovativnimi rešitvami za starejše, ki so bile v okviru koncepta BTC testno okolje nedavno preizkušene v BTC Cityju Ljubljana, je tudi inteligentni robotski pomočnik IPA2X, ki omogoča starejšim, otrokom in gibalno oviranim varnejše prečkanje ceste na nesemaforiziranih prehodih. Projekt je rezultat sodelovanja podjetja AV Living Lab z mednarodnimi partnerji v okviru evropsko raziskovalno-razvojnega projekta, ki ga sofinancira EIT Urban Mobility, in družbe BTC.

Partnerji projekta Senior Eco-Nect prihajajo iz Francije, Španije, Irske, Slovenije ter dveh evropskih združenj za dostopni turizem in inovacije v športu. Izmenjava izkušenj in dobrih praks bo pomemben prispevek k skupnemu akcijskemu načrtu za razvoj vseh segmentov družbe, ki bodo spodbujali vseživljenjsko učenje, zdrav življenjski slog, medgeneracijsko sodelovanje ter aktivno življenje starejših.

Miha Mermal, izvršni direktor za marketing in trajnosti razvoj v družbi BTC, ob tem izpostavlja: »Medgeneracijsko sodelovanje je pomembna usmeritev delovanja družbe BTC, tako interno kot v odnosu do zunanjih deležnikov. Preko različnih projektov spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje ter skrbimo, da je BTC City Ljubljana starejšim prijazno mesto tako z vidika infrastrukture kot tudi programov in aktivnosti. Z veseljem se povezujemo s partnerji, kot je Simbioza Genesis, ki nam pomagajo uresničevati našo vizijo razvoja družbe, ki prispeva k prijazni prihodnosti za današnje in prihodnje generacije.«

»Projektni partnerji so bili navdušeni nad tem, kar so videli v Sloveniji in še posebej v BTC-ju; nad vizionarstvom, solidarnostjo in prostovoljstvom, vrednotami, ki jih ljudje v Sloveniji dejansko živijo«, je dejala Alenka Rožaj, direktorica Slovenskega inovacijskega stičišča in SRIPa Zdravje-medicina, slovenskega partnerja v projektu Senior Eco-Nect.

»V Simbiozi si že vse od ustanovitve dalje prizadevamo za krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja s poudarkom na učenju digitalnih veščin in kompetenc, v vseh starostnih skupinah, v neformalnem ali priložnostnem učnem okolju, kjer ima medgeneracijsko sodelovanje pomembno vlogo. Lepo je, ko svet sodeluje, lepo je, ko sodelujejo med seboj generacije in pri Simbiozi verjamemo, da je ključ prihodnosti v medgeneracijskem sodelovanju. Še lepše pa, ko prijatelji – kot je BTC City Ljubljana – podpirajo in spodbujajo takšno vizijo ter jo vpeljujejo še na širši sistem,« je dodala Ana Pleško, direktorica Simbioza Genesis, socialno podjetje.

»Na Ministrstvu za solidarno prihodnost verjamemo, da mora biti staranje častno, bogato, živo in polno. Zato vsa naša prizadevanja usmerjamo k ohranjanju in vzpostavljanju pogojev za pravično dolgoživo družbo, medgeneracijski dialog in solidarnost. Ponosni in veseli smo, da pri tem lahko aktivno sodelujemo s civilno družbo,« pa je dodala Tanja Skornšek Pleš, ki je pozdravila delegacijo tudi s strani Ministrstva za solidarno prihodnost.

Foto :