Družba BTC je ena od partneric evropskega projekta MATRYCS, ki je namenjen razvoju aplikacij za nadzor in upravljanje podatkov o rabi vseh vrst energentov  za optimizacijo oskrbe z energijo v stavbah v povezavi z okoljskimi vplivi in vplivi uporabnikov. Triletni projekt se zaključuje konec letošnjega leta, znani pa so že prvi rezultati izvajanja pilotnega projekta v BTC Cityju Ljubljana, ki je služil kot testni poligon za novo razvite rešitve.

V okviru evropskega projekta MATRYCS, ki se je začel konec leta 2020 in v katerem sodeluje več partnerjev iz vse Evrope, je družba BTC z BTC Cityjem Ljubljana sodelovala kot ena izmed 11 lokacij pilotnih projektov. V projektu so na tem območju zbirali podatke o energiji iz BTC poslovne stolpnice, Vodnega mesta Atlantis in BTC Logističnega centra. V teh objektih namreč družba pridobiva in obdeluje številne podatke o električni energiji, ogrevanju, porabi vode, temperaturi, pretokih zraka na ventilatorjih itd. Pri upravljanju teh podatkov je v okviru projekta uporabljala analitične storitve in t. i. MATRYCS Toolbox za avtomatizacijo energetskega delovanja in procesov načrtovanja. Rezultati kažejo, da z uporabo teh storitev med drugim v družbi BTC dosegajo bolj učinkovito upravljanje z energijo, hitreje reagirajo ob odstopanjih in lažje predstavljajo podatke o porabi energije svojim poslovnim partnerjem.

Več informacij o projektu MATRYCS najdete v videu na povezavi ter na spletni strani projekta matrycs.eu.

Foto :