Slovenijo je pretekle dni prizadela silovita naravna nesreča, ki je s svojo neusmiljeno močjo povzročila veliko škode po vsej državi. Vremenska ujma je za sabo pustila mnogo uničenih domov in pretrganih infrastrukturnih povezav. Družba BTC je skladno z vrednotami družbe, kot že mnogokrat doslej, tudi tokrat priskočila na pomoč ter pomagala najbolj prizadetim prebivalcem pri njihovem čimprejšnjem vzpostavljanju osnovnih pogojev za normalno življenje in obnovi domov. Prav tako je v okviru svoje logistične dejavnosti ustrezno prilagodila delovne procese za nemoteno dostavo izdelkov vsakdanje rabe poslovnim partnerjem po vseh regijah.  

Družba BTC se zaveda, kako pomembno je pomagati ljudem v stiski in skupnostim, ki so se znašle v izredno težkih razmerah. V okviru družbeno odgovornih aktivnosti tako želi pomagati tudi prebivalcem, ki so jih prizadele nedavne poplave in zemeljski plazovi. Donacijo v višini 200.000 evrov je družba že namenila Občini Ljubno ob Savinji, s katero jo veže več desetletij dolgo prijateljstvo in sodelovanje na področju podpore smučarskih skokov. Prispevek, ki ga je družba BTC namenila občini, bo pomagal devetim družinam, ki so ob poplavah ostale brez svojih domov.

»V družbi BTC smo pretekle dni spremljali neusmiljenost narave in sočustvujemo z vsemi, ki so bili prizadeti v tej vremenski ujmi. Kot družbeno odgovorno podjetje verjamemo, da je pot naprej v solidarnosti in skupnem trudu za odpravljanje posledic poplav. Z našo donacijo tako želimo najbolj prizadetim družinam Občine Ljubno ob Savinji pomagati pri premagovanju nepredstavljivih izzivov in ponovni vzpostavitvi njihovih domov. Prav tako smo na področju logistične dejavnosti aktivno skrbeli za nemotene dostave našim poslovnim partnerjem, ki so se zaradi posledic vremenske ujme soočali s številnimi izzivi. Skupaj s predano ekipo sodelavcev nam je uspelo, da so bila prodajna mesta partnerjev pravočasno oskrbljena v vseh regijah in izdelki vsakdanje rabe na voljo širšemu prebivalstvu,« je izpostavil mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC.

Ob težkih posledicah hude ujme želi družba BTC z donacijo prispevati k boljšemu jutri za prizadete prebivalce, hkrati pa spodbuditi tudi druge, da pomoči potrebnim pomagajo po svojih zmožnostih, saj smo samo v skupnem prizadevanju za pomoč prizadetim lahko uspešnejši.