Author: Tjaša Kramberger

Na podlagi 9. in 12. člena Statuta družbe Blagovno trgovinski center d. d., Ameriška ulica 2, Ljubljana, Upravni odbor družbe sklicuje skupščino delničarjev, ki bo dne 21. 5. 2024, ob 10.30 uri, v sejni sobi poslovne stavbe Dvorane 7, 1. nadstropje, Grška ulica 3, Ljubljana....

Vodno mesto Atlantis v BTC Cityju Ljubljana praznuje 18. rojstni dan in je do danes sprejel že več kot 3,5 milijona obiskovalcev. ...