Družba BTC je z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) skupaj z drugimi podporniki projekta podpisala sporazum o sodelovanju v okviru enega največjih evropskih mobilnostnih projektov pri nas SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost. Projekt bo trajal do aprila 2024.

BTC City Ljubljana je na letni ravni deležen več kot 21 milijonov obiskov, kar pomeni, da se na to območje letno pripelje 12 milijonov vozil. V družbi BTC se zavedamo, da promet prispeva k negativnim okoljskim vplivom, zato z različnimi projekti naslavljamo trajnostno mobilnost. Z željo, da sooblikujemo ukrepe za spodbujanje uporabe trajnostnih načinov mobilnosti med zaposlenimi, ki vsakodnevno prihajajo v naše središče, smo pristopili tudi k projektu SmartMOVE.

Miha Mermal, izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj v družbi BTC, je ob podpisu sporazuma izpostavil: »Na območju BTC Cityja Ljubljana je zaposlenih preko 3000 ljudi, ki se na delo vozijo iz različnih koncev Slovenije. S tem projektom želimo prav njim ponuditi nove možnosti prevoza in računamo, da bo projekt uspešno dopolnil druge trajnostne načine mobilnosti, ki jih spodbujamo v BTC, ter bo tako dodatno prometno razbremenil območje in prestolnico.«

Glavni namen projekta SmartMOVE je namreč promocija in uvedba trajnostne mobilnosti v podjetjih in organizacijah, ki zaposlujejo veliko število ljudi in posledično generirajo veliko prometa. Projekt stremi k temu, da ponudi konkretne ukrepe in spodbude, hkrati pa opolnomoči in motivira tako zaposlene kot delodajalce za obrat k trajnostni mobilnosti.

Poleg zasnove certifikata trajnostne mobilnosti se projekt osredotoča na izdelavo mobilnostnih načrtov. Inštitut za politike prostora (IPoP) že izvaja temeljito analizo potovalnih navad zaposlenih tudi na območju BTC-ja, na osnovi katere bo Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ) izdelal mobilnostni načrt. Gre za dokument, ki omogoča aktivno urejanje dostopnosti in zmanjšanje uporabe osebnih vozil z uvedbo ukrepov, ki spodbujajo trajnostno mobilnost in o njej ozaveščajo. Mednje spadajo tudi novi načini sopotništva.

V okviru projekta bo preizkušena tudi povsem nova oblika prevoza na delo, dinamični skupinski prevoz s kombijem. Prevozi, ki jih bodo izvajali od začetka februarja do konca aprila 2023, bodo za prijavljene povsem brezplačni. Koristijo jih lahko vsi, ki na delo na območje BTC in UKC Ljubljana potujejo iz Kranja, Kamnika, Radomelj, Mengša, Domžal, Komende ali Trzina.

Družba BTC sicer že izvaja številne projekte na področju razvoja trajnostne mobilnosti s ciljem ustvariti okolje z moderno mobilnostno infrastrukturo in režim, ki bo vsem obiskovalcem omogočal boljšo mobilnost do in znotraj BTC Cityja Ljubljana, hkrati pa bodo ukrepi prijazni do okolja. V BTC Cityju imamo danes skupno že 25 polnilnih mest za električna vozila, štiri lokacije za sistem souporabe električnih vozil z 22 polnilnimi mesti, sistem souporabe vozil za poslovne uporabnike, tri postaje za avtomatizirano izposojo koles ter šest postaj avtomatiziranega sistema za izposojo električnih koles, do nas pa pripelje kar pet linij ljubljanskega potniškega prometa.