Sporočila za medije

Delniška družba BTC d.d. na podlagi 19. člena Statuta družbe delničarje obvešča, da je Upravni odbor družbe na osnovi pooblastila skupščine in z namenom povečanja donosnosti lastniškega kapitala sprejel sklep, s katerim je umaknil 2.516 lastnih delnic....

Mikromobilnost, skupni imenovalec za različna prevozna in dostavna sredstva na električni pogon, predstavlja rastoč fenomen v mnogih evropskih mestih. ...