16. marca letos družba BTC d.d. praznuje natanko pol stoletja svojega obstoja. Tega dne leta 1954 je bilo namreč z ustanovitveno pogodbo, ki je bila sklenjena na pobudo tedanjega ljubljanskega župana, dr. Matije Dermastje, ustanovljeno podjetje Centralna skladišča, ki je bilo predhodnik današnjega BTC-ja.

V polstoletnem obdobju je družba prehodila uspešno pot, ki jo z jasno vizijo tudi nadaljuje. »Leto, v katerem podjetje obeležuje 50-letnico poslovanja, bo investicijsko naše najzahtevnejše leto in tudi obdobje, v katerem bomo uresničili vse naložbe, ki smo jih napovedali. Načrtujemo namreč uresničitev največjih vlaganj v zgodovini družbe, skupaj z domačimi in tujimi partnerji pa bomo v jubilejnem letu 2004 izvedli naložbe v vrednosti 55 milijonov evrov. Z novimi površinami, razširitvijo dejavnosti ter dodatnimi spremljevalnimi programi postaja BTC CITY največje poslovno, nakupovalno, rekreativno-zabaviščno in kulturno središče v Evropi. BTC je bolj kot kdajkoli doslej pripravljen na vstop Slovenije v Evropsko unijo in vstop tuje konkurence v naše gospodarstvo,« pravi Jože Mermal, predsednik uprave BTC d.d.

Poslovanje v letih 2003 in 2004

V letu 2003, v katerem je BTC CITY obiskalo 18 milijonov obiskovalcev, je družba ustvarila za 7,994 milijarde tolarjev prihodkov, kar je za 13 odstotkov več kot v letu 2002. Čisti poslovni izid iz poslovanja je znašal 975 milijonov tolarjev, kar je za 34 odstotkov več kot v letu 2002. Ob tem je družba v letu 2003 v svoj razvoj in razvoj dejavnosti skupno vložila 3,4 milijarde tolarjev. Najpomembnejše investicije preteklega leta so bile izgradnja novega trgovinskega centra Interspar z več kot 7000 m2 površin in 200 dodatnimi parkirnimi mesti v nakupovalnem središču BTC CITY Murska Sobota in posodobitev obstoječega objekta, prenova notranjosti dvorane A, ki je bila prva, ki jo je BTC leta 1993 preuredil v nakupovalno središče, prenova Dvorane IV (v kateri je sedaj največja slovenska optična trgovina in ambulanta Clarus) ter nova zunanja podoba in obnova dela poslovnih prostorov v Dvorani VII (v kateri je sedaj Mass).

Poleg tega je BTC v letu 2003 z opravljanjem storitev v novem Sparovem logističnem centru ob Letališki cesti izrazito povečal obseg logističnih storitev, kar se odraža v večjih prihodkih in v 85 odstotkov višjem dobičku iz naslova logistične dejavnosti. V sklopu logistike je BTC v lanskem letu prvič ponudil logistične storitve zamrznjenega programa, tako da so investirali tudi v hladilnico, za katero je že pripravljen tudi projekt razširitve zmogljivosti.

V letu 2003 smo v BTC-ju veliko naporov vložili tudi v pričetek gradnje Vodnega mesta, nekateri večji gradbeni posegi (kakršni so na primer izkopi in betonska dela kletne etaže) pa so že opravljeni. Skupna vrednost naložbe znaša 28 milijonov evrov, otvoritev Vodnega mesta pa je predvidena za prvo četrtletje leta 2005. Sicer pa bo BTC v letu 2004 skupaj s poslovnimi partnerji (Spar, KD Group…) obiskovalcem ponudil 77.000 m2 novih in 28.000 m2 obnovljenih poslovnih površin. Trenutno skupna površina območja BTC CITY znaša 475.000 m2, skupna površina objektov pa bo v letu 2004 dosegla 365.321 m2.

V zadnjem desetletju je BTC CITY postal največje slovensko nakupovalno središče, v katerem je danes prek 400 trgovin, multikino Kolosej, športna dvorana Millenium, gledališče Teater Komedija… Z dodajanjem novih storitev in programov ter razširitvijo dejavnosti pa postaja tudi največje poslovno, nakupovalno, rekreativno-zabaviščno in kulturno središče v Evropi, ki bo v letu 2004 ponujalo omogočilo zaposlitev že 4100 ljudem.

Zgodovinski razvoj BTC

Podjetje Centralna skladišča, ki je bilo prvotno namenjeno zgolj skladiščni dejavnosti za potrebe ljubljanske trgovine in industrije, je nastalo v tedanjem predmestju Ljubljane, v neposredni bližini takratnega ljubljanskega letališča in tovornega terminala v Mostah. Idejne projekte in glavni projekt skladišč je izdelal Splošni projektivni biro iz Ljubljane, podjetniško vizijo podjetja pa je zasnoval Jože Borštnar, njegov ustanovitelj in prvi direktor. Po njegovi upokojitvi leta 1984 je vodenje podjetja prevzel Vlado Zlobko, leta 1993 pa je predsednik uprave BTC postal Jože Mermal, ki je tudi idejni oče BTC CITY-ja.

Leta 1957 v Ljubljani potreba po skladiščih narašča in podjetja Centralna skladišča svoje poslovanje razširijo s tem, ko pričnejo skladiščno dejavnost opravljati tudi za podjetja, ki niso bila med soustanovitelji podjetja. Zaradi razširitve dejavnosti in obsega poslovanja se je podjetje takrat preimenovalo v Javna skladišča. Do maja 1962 je bilo tako zgrajenih že 68.867 kvadratnih metrov pokritih skladiščnih površin, zastavljen model skladišč pa je predstavljal zgled za gradnjo skladišč tudi po vseh večjih mestih tedanje Jugoslavije. V letih 1962-1970 so Javna skladišča z uspešnim poslovanjem prerasla zastavljene okvirje delovanja in pojavljala se je vedno večja potreba po izgradnji novih objektov. Leta 1975 je podjetje postalo največji blagovno transportni center v bivši Jugoslaviji in tega leta so se Javna skladišča preimenovala v Blagovno Transportni Center Ljubljana.

Kljub težkim gospodarskim razmeram je Blagovno Transportni Center leta 1987 našel novo poslovno priložnost, postal prva kopenska carinska cona ter zaoral ledino na področju mednarodne delitve dela. Ljubljana je imela največje carinsko skladišče za potrebe tedanje države in največji kopenski blagovni terminal v Evropi, kljub temu pa so javna skladišča ostala neugleden predel, namenjen pretovarjanju in odlaganju blaga. S preobrazbo ekonomskega sistema, ki je narekoval povečanje obrata kapitala, so se negotove gospodarske razmere nadaljevale. Skladiščne kapacitete Blagovno Transportnega Centra so za potrebe gospodarstva postale prevelike in leta 1990 je bilo v Blagovno Transportnem Centru praznih kar 50.000 kvadratnih metrov skladiščnih površin.

Leto 1990 je bilo za Blagovno Transportni Center prelomno. V iskanju in potrjevanju podjetniške svobode se je podjetje odločilo za spremembo svojega imena v Blagovno Trgovinski Center, podjetje, ki je do takrat upravljalo s prostorom za skladiščenje, pa se je preobrazilo v delniško družbo, ki je postala odgovorna za izbiro novih, dobičkonosnih, kompatibilnih in konkurenčnih programov ter poslovnih vsebin, hkrati pa tudi za ustrezno infrastrukturo. Odpirati se pričnejo prve posamezne trgovine.

Leta 1993, ko je vodenje podjetja prevzel Jože Mermal, so prazni skladiščni prostori pričeli dobivati novo, privlačnejšo podobo, in v prenovljeni dvorani A so nastale prve trgovine. Leta 1994 so delnice družbe pričele kotirati na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, leta 1997 pa je delniška družba BTC postala mednarodno kapitalsko podjetje, saj so bile njene delnice kot delnice prve slovenske družbe uvrščene na londonsko, kmalu zatem pa še na frankfurtsko in münchensko borzo. Vizija CITY-ja uresničila in na nekdanjem ruralnem mestnem območju je nastalo malo mesto velikih nakupov, ki je preraslo v pravo središče BTC CITY.

Družba BTC z jasno strategijo razvoja nadaljuje tradicijo uspešnega in priznanega podjetja v slovenskem in širšem okolju.

Dodatne informacije:
Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi
Šmartinska 152
SI – 1533 Ljubljana
Tel: 01 585 13 19
e-mail: maja.oven@btc.si

&