V marcu smo pričeli z gradnjo Parkirne hiše. Nahaja se poleg Millenimuma. Gradi jo podjetje MR Projekt in po terminskem planu naj bi se dela končala v začetku septembra.

Parkirna hiša je zasnovana v& štirih etažah in sicer pritličje, dve etaži in terasa, torej 4 parkirne etaže. Locirana je v neposredni bližini Vodnega mesta in Milleniuma. V eni etaži je prostora za 192 avtomobilov, skupaj 768 parkirnih mest, od tega jih bo 24 za invalide. V objektu bo za obiskovalce na voljo tudi dvigalo in sanitarije.

Parkirna hiša je arhitektonsko zasnovana kot kubus pravilne oblike ter trapezni del, kjer so locirane dovozne rampe. Fasada bo izdelana s perforirano pločevino in se bo oblikovno lepo vklapljala v novo nastajajoče okolje južnega dela BTC.

Parkirna hiša bo zagotavljala boljšo parkirno ureditev v okolici Vodnega mesta in Milleniuma. Istočasno pričenjamo z ureditvijo povezovalne ceste med Milleniumom in halo 17 in sicer z gradnjo treh krožišč, kar bo pomenilo boljšo organizacijo prometa ter hitrejšo in varnejšo pretočnost južnega dela območja!

&