BTC City, velik odprt prostor nam omogoča tudi širše razumevanje okolja, med drugim tudi za ljudi, ki so naše pomoči potrebni.

Zato smo se odločili, da bomo od Mestnega muzeja Ljubljana kupili čipkast prt za jedilno mizo s kompletom šestih servietov in prtičkom za košarico za kruh, ki so ga izdelale klekljarice iz Ljubljane. Prt je unikatni izdelek, za katerega je 25 parov ženksih rok klekljalo več kot 450 ur.

Za čipkasti prt smo namenili 1.500 EUR, Mestni muzej Ljubljana pa bo kupnino za ta izdelek namenil v dobrodelene namene in sicer Hiši zavetja Palčica iz Grosuplja.

KRIZNI CENTER ZA OTROKE Hiša zavetja Palčica je razvojni pilotni projekt, namenjen predvsem otrokom pri katerih pristojni CSD ugotovi, da je zanj in za zaščito njegovih interesov nujno, da se nemudoma umakne iz zanj ogrožujočega okolja in je nujna takojšnja a kratkotrajna namestitev.

Namenjen je otrokom v predšolskem obdobju od 0 do 6 let, bivanje v Palčici pa je omejeno na tri tedne. Pristojni center za socialno delo v tem času najde primerno rejniško družino, lahko pa se otrok vrne tudi domov, če se razmere doma med tem časom uredijo.

Hiša zavetja Palčica sprejema otroke iz cele Slovenije. CSD namesti otroka na pravni podlagi& Zakona o socialnem varstvu, Zakona o zakonski zvezi in Zakona o upravnem postopku.

V Hiši Zavetja Palčica se izvaja tudi program kriznega centra za mlade , ki je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se v svojem okolju počutijo ogrožene in se lahko sami zatečejo po strokovno pomoč na varno mesto kadarkli, 24 ur, vsak dan v letu. Krizni center za mlade deluje po določbah o delovanju kriznih centrov, ki določajo prostovoljni pristop, bivanje do 21 dni, sprejetje hišnega reda, obvestilo staršem o bivanju, sodelovanje s CSD in obiskovanje šole.