Časnik Finance na podlagi kompleksnega vprašalnika 30 vprašanj o družbeno odgovornih praksah in razumevanju tega področja izbere najbolj družbeno odgovorna podjetja.

Podjetij ne rangirajo, saj so si preveč različna, pač pa po abecednem redu izpostavijo najboljša.

V družbo najboljših se je uvrstila tudi družba BTC, v kateri si vseskozi prizadevamo,& da plodove uspeha delimo tudi z drugimi; svojo pripravljenost pomagati, nuditi podporo, spodbujati, omogočati boljši in prijaznejši vsakdan izražamo na različne načine, v mnogoterih oblikah.

Vir: Manager, 4.2.2009

&