19. marca 2009 je Poslovna enota Logistični center BTC od Bureau Veritas, pooblaščenega podjetja za vodenje kakovosti, zdravja, varnosti in okolja, prejela certifikat, ki podjetju omogoča skladiščenje in distribucijo ekoloških proizvodov. Pridobljeni certifikat potrjuje in dovoljuje skladiščenje in distribucijo naslednjih skupin proizvodov: rastline in proizvodi rastlinskega izvora, živali in proizvodi živalskega izvora ter predelani proizvodi.

Pridobitev certifikata je pomembna predvsem zato, ker smo v BTC na ta način izpolnili zahteve, ki jih predpisuje Evropska unija in ki so predpisane z določbami normativnih dokumentov (Uredba Sveta Evropske skupnosti št. 834/2007 in Izvedbena uredba Komisije Evropske skupnosti št. 889/2008 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov ter Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih izdelkov oziroma živil – Uradni list RS, št. 128/2006).

Zgoraj navedene določbe in normativi opredeljujejo pravilno označevanje EKO proizvodov, njihovo deklariranje in ločevanje od ostalih, poleg tega pa opredeljujejo tudi standarde čistosti prostorov, v katerih se opravlja skladiščenje in manipulacija EKO proizvodov, opredeljuje tveganja glede onesnaženosti in vplivov na okolje, določa način sledenja EKO proizvodov ter njihovo ustrezno dokumentarno vodenje in knjiženje.

Več informacij

&