MIPIM je največji mednarodni sejem nepremičnin na svetu. Na tej prireditvi& mesta in regije predstavijo svoje strateško najbolj pomembne razvojne projekte, da pridobijo zanje investitorje in končne porabnike.

Na sejmu se s tem namenom zberejo župani, developerji, menedžerji, arhitekti, nepremičninske družbe, investicijske družbe, razvojne agencije, planerska in projektantska podjetja, družbe za vodenje in izvedbo projektov. Poleg poslovnih dogovorov so pomemben del sejma strokovni forumi, na katerih v okviru različnih skupin obravnavajo teme, povezane z& nepremičninskimi trgi, investicijskimi dilemami in okoljskimi problemi grajenega okolja.

Vsako leto se po nominaciji mednarodne žirije podelijo nagrade MIPIM za gradnjo& poslovnih centrov, pisarniških stavb, za stanovanjsko gradnjo, za hotele in turistična letovišča ter trajnostno gradnjo, s katerimi se promovirajo najboljši nepremičninski projekti na svetu.

Letošnja prireditev& je potekala od 10. do 13. marca 2009 v francoskem Cannesu, kjer je& Mestna občina Ljubljana najela v Festivalni dvorani razstavni prostor v velikosti 61,6 m2,& na katerem& je predstavila javno-zasebno partnerstvo Šmartinska,& največji razvojni projekt v mestu.&

Poudarki predstavitve projekta JZP Šmartinka so bili na:

· mestni prenovi znotraj obvoznice

· aktivnem vključevanju državnih in EU ustanov

· javno-zasebno razvojnem partnerstvu

Za predstavitev na MIPIM-u 2009& smo izdali dve brošuri: City profile z& osnovnimi podatki in razvojnimi statistikami Ljubljane, ki ga& je založila MOL, in predstavitev projekta, kjer& so poleg urbanistične zasnove predela zmagovitega tima Hosoya Schaefer Architects iz Züricha predstavljeni vsi partnerji z razvojnimi projekti na svojih območjih.

Na delovnem pogovoru z županom je bila 15. januarja Nathalie Depetro, direktorica nepremičninskega sejma MIPIM Horizons, namenjenega predstavitvam razvijajočih se trgov, ki ponujajo investitorjem potencialno višje donose kot razviti trgi, in nepremičninskega sejma Global City, ki je namenjen projektom urbanega razvoja na lokalni ravni. Tema pogovora je bila letošnja predstavitev MOL in ekonomske prednosti Ljubljane na področju nepremičninskih& vlaganja.

Župan Zoran Janković se& je v okviru sejma MIPIM 2009 11. marca v hotelu Majestic v Cannesu udeležil razprave Think Tank, kjer& so župani mest in predstavniki mest& izmenjali izkušnje na temo »Od vizije k akciji za večjo kakovost življenja v urbanem okolju«.

Slogan:

LJUBLJANA, CITY IN MOTION, PPP ŠMARTINSKA DISTRICT REDEVELOPMENT

Predstavitve:

 • Analitično gradivo: video na LCD prikazovalniku
 • Maketa: novo načrtovano območje v merilu 1:1000 (cca 2×5 m)
 • Promocijsko gradivo: projekt JPZ Šmartinka in Ljubljana City Profile 2007

Izvedba:

 • Vabljene agencije: Kres, F2&Futura DDB, Nordung
 • Postavitev in oprema paviljona: Ivanovski, Kres, d.o.o., izbrana agencija za tržne komunikacije,& Ljubljana
 • Maketa: Aleš Ajlec,& PROTOTRIP, d.o.o., Ljubljana
 • Grafično oblikovanje: Maja Licul in Mojca Bizjak -& Zadruga, Ljubljana
 • Video: Jernej Vidmar&

Projektna skupina:

 • Samo Lozej, vodja projekta
 • prof. Janez Koželj, umetniški vodja projekta
 • mag. Miran Gajšek in Ivan Stanič, Oddelek za urejanje prostora
 • Tanja Dodig Sodnik in Vlasta Vidovič, Odsek za mednarodne odnose in protokol
 • Darja Lesjak, Služba za razvoj projektov in investicije

&

Partnerji (sodelujejo pri predstavitvi na sejmu):

 • Maja Oven in Marko Žehelj, BTC, d.d.
 • Marjana Drame in Marko Konič, Strenia, d.d.
 • Marija Drenkovska in Saša Potočnik, MNP nepremičninski projekti, d.o.o.
 • Aleš Vahčič, Gradis IPGI, d.d.
 • Saša Potočnik, CEEREF
 • Gregor Höfferle, Droga Kolinska, d.d.
 • Leopold Poljanšek, Velana, d.d.

&

Projektna skupina Hosoya Schaefer Architects

 • urbanistično načrtovanje, vodenje in koordinacija projekta – Hosoya Schaefer Architects AG, Zürich
 • vizualizacije – Rendertaxi, Aachen
 • prostorska zasnova – Space Syntax Ltd., London
 • prometni inženiring – IBV Hüsler AG, Zürich
 • finančni inženiring, procesno svetovanje – Mountainworks, Den Haag
 • krajinska zasnova – Vogt Landscape Architects, Zürich
 • trajnostna zasnova – Ove Arup, London

& Pripravil: prof. Janez Koželj, podžupan MOL

&

KATALOG: Partnership – Šmartinska District – Redevelopment&

&

&

&