Katastrofalne poplave, ki so 18. in 19. septembra prizadele velik del Slovenije, so povzročile ogromno gmotno škodo. Prizadetim posameznikom in podjetjem pa prinesle stroške in veliko dela, ki ga bodo morali vložiti v sanacijo.

Ker se zavedamo, da je stiska ljudi velika, je družba BTC Mestni občini Ljubljana in občini Dobrepolje za sanacijo objektov donirala finančna sredstva v skupni višini 102.000 EUR.

Želimo, da bodo posledice, ki so jih povzročile poplave, čim hitreje sanirane in da bodo ljudje kmalu ponovno normalno zaživeli.