Čedalje bolj ekološko usmerjena ravnanja družbe BTC, postajajo javno opazna in družba zanje dobiva priznanja. Na to smo ponosni, ker ta priznanja prispevajo k ozaveščanju širšega kroga ljudi o pomenu trajnostnega razvoja in prijaznega odnosa do okolja. Pomembno je, da je družba BTC razvila model Ekoindeks, sistem permanentnega spremljanja trajnostnega razvoja in povezanosti poslovnih in ekoloških dejanj.

Ena izmed pomembnih spodbud za nadaljevanje ekoloških projektov je tudi pismo predsednika Državnega zbora RS, Dr. Pavla Gantarja.

BTC d.d.