Tako kot že vrsto let zapored je družba Kline & Partner tudi v letu 2012 izvedla raziskavo, s katero so merili poslovni ugled podjetij in menedžerjev. Rezultati raziskave so pokazali, da imata tako družba BTC kot njen predsednik uprave v slovenski poslovni javnosti pomemben ugled. Družba BTC je namreč med slovenskimi podjetji zasedla 14. mesto, njen predsednik uprave Jože Mermal pa na lestvici najuglednejših slovenskih menedžerjev zaseda 9. mesto.

Dejstvo, da poslovna javnost družbo BTC in njenega predsednika uprave uvršča med najuglednejše v Sloveniji, je odraz odličnega vodenja družbe, in sicer tako na področju njenega strateškega in trajnostnega razvoja kot tudi odnosov, ki jih podjetje ima s svojimi poslovnimi partnerji.

V letošnjem letu je sicer, po mnenju raziskovalcev, na uvrstitev podjetij v veliki meri vplivala zmožnost prilagajanja krizi, pa tudi kakovost in inventivnost ponudbe, vizija in sposobnost vodenja, finančna učinkovitost, skrb za zaposlene, družbena odgovornost

ter drugi dejavniki. Ugled podjetij pa v veliki meri vpliva tudi na ugled menedžerja, ki ugledno podjetje vodi. V raziskavi je sodelovalo 800 predstavnikov velikih, srednjih in malih podjetij.