Prva Konferenca o sodobnih izzivih mednarodnopravnega varstva okolja v organizaciji Pravne fakultete Univerze v Ljubljani bo potekala od 28. do 29. junija 2012.

Teme konference bodo obsegale vprašanja mednarodnega in evropskega prava varstva okolja, klimatskih sprememb, varstva morja, biotske raznolikosti in gozdov, ter človekove pravice do čistega okolja. Konferenca bo predstavljala priložnost za pravne strokovnjake, da sodelujejo v interdiciplinarni akademski razpravi s povabljenimi znanstveniki, ki delujejo na področju varstva okolja, ter da naslovijo in ocenijo izide Konference Združenih narodov o trajnostnem razvoju Rio+20.

Jedro trajnostnega razvoja družbe BTC je ekoindeks

Ekoindeks predstavlja nov poslovni model, ki omogoča spremljanje neposrednih učinkov delovanja družbe BTC na okoljskem področju. Vrednosti ekoindeksa se merijo in so javno objavljene na portalu www.eko-btc.si. Predstavljajo spodbudo in motivacijski dejavnik k odgovornejšemu ravnanju.

Vrednost ekoindeksa je sestavni del letnega poslovnega načrta družbe BTC. Za njegov razvoj in spremljanje skrbi ekipa, ki je sestavljena iz odgovornih oseb na področju prodaje, stikov z javnostjo, razvoja in organizacije in kontrolinga. Ekipa zbere in ovrednoti projekt ter, pripravi poročilo za upravo, le-ta ga pregleda in potrdi. Vodstvo družbe ekoindeks zaznava kot enega izmed ključnih kriterijev za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti družbe.