Mnenje g. Mermala o predavanju g. Patricka D. Cowdena o novih načinih razmišljanja o vodenju in poslovnih modelih za radikalen skok v razvoju, ki je bilo organizirano v okviru Združenja manager, 16. novembra v Kristalni palači.

Iz razloga pomanjkanja časa sem razmišljal ali naj se sploh udeležim MQ konference, ki je bila namenjena udeležencem, podjetnikom in managerjem, ki razmišljajo o novih poteh, rešitvah in izzivih, saj stari vzorci, tehnike, prodajni kanali, plitko poznavanje partnerjev in kupcev, kar naenkrat več ne uspevajo in ne dajejo rezultatov. Prav tako smo se ujeli v razna socialna omrežja, elektronsko komuniciranje, internet, kar je na videz dobrodošlo in koristno, v resnici pa nas še bolj odtujuje in še težje razumemo poslovne odnose, navade in resnične potrebe trga, oziroma ljudi.

Bistveno premalo se razmišlja o načinu in kvaliteti življenja in zato tudi čestitam Patricku D. Cowdenu, ki je današnjo situacijo dejansko razgalil kot neučinkovito in ki ne more funkcionirati niti v naslednjih mesecih in letih. Še bolj pomembno pa je, da je predavatelj pokazal in dokazal zakaj moramo brezpogojno v ospredje potisniti človeka oziroma ljudi, v vseh pogledih. In tudi na do sedaj uveljavljenih modelih, so bili najbolj pomembno izpostavljeni delničarji, trgi in konkurenca, in šele na tej osnovi so sledila razmišljanja managerjev in so iz tega modela črpali ideje za kreacijo vizij in strategij, ki so se nato implementirale skozi izdelke, storitve in finančno industrijo v številke ter šele na koncu v rezultat, ki se deli z zaposlenimi, partnerji in dobavitelji. Ta model pa dolgoročno ni več ne učinkovit ne izvedljiv. Zato osebno absolutno kot rešitev podpiram model, ki ga je predstavil gospod Cowden na konferenci, da so v ospredju kot ključ rešitve zaposleni, poslovni partnerji, dobavitelji, ki skupaj z managerji kot pravimi voditelji lahko skupaj postavljajo skupne strategije, poslovne modele, organizacijske procese, ki prinašajo šele iz tega naslova rezultat za delničarje, omogočajo osvajanje trgov in dosegajo bitke v konkurenčnem okolju in se z njim lahko spopadajo.

Mislim, da smo tudi v naši družbi BTC to dojeli že takoj po prevzemu družbe, skupaj z managerji in zaposlenimi, ker smo razumeli tako vodenje kot upravljanje družbe in negovanje res dobrih odnosov med vsemi zaposlenimi z vrednotami, kjer so v ospredju predvsem dostojanstvo, spoštovanje in vzdušje, da se ljudje, ne samo v vodstvu, temveč v celotnem kolektivu, počutijo cenjene. Ozračje zaupanja in spoštovanja, ki je napolnjeno s pozitivno energijo in ustvarjalnostjo, nam zaenkrat tudi v teh pogojih še vedno omogoča dobro poslovanje in rezultate.