»Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.« (Nejc Zaplotnik)

Čeprav se zdi, da slovensko gospodarsko okolje in aktualni trg
delovne sile nista preveč naklonjena mladim iskalcem zaposlitve, so
posamezniki s pomočjo projekta BTC Campus našli pot do svoje zaposlitve
in možnost prispevanja k uresničevanju poslovnih ciljev posameznega
podjetja.

»Mladim smo odpirali poglede na različne načine razmišljanja, ki jim
bodo koristila tako v njihovem osebnem življenju kot na poslovni poti«,
Jože Mermal, predsednik uprave BTC.

Projekt BTC Campus je dokaz uspešnega sodelovanja institucij z
lokalnim trgom dela, v obliki partnerskega povezovanja strokovnjakov
Zavoda RS za zaposlovanje, Centra poslovne odličnosti Ekonomske
fakultete Univerze v Ljubljani ter zaposlenih in sodelavcev družbe BTC.
Izvajanje izobraževalnega programa BTC Campus se je pričelo februarja
letos. S prvo skupino, ki je štela 30 mladih, so v 3 mesecih izvedli 12
programskih modulov skozi katere, kot navaja Jože Mermal, predsednik
uprave BTC, » smo jim posredovali konkretna znanja in veščine ter jim
odpirali poglede na različne načine razmišljanja, ki jim bodo koristila
tako v njihovem osebnem življenju kot na poslovni poti.« V času od
začetka projekta do danes so se redno zaposlile 3 osebe, kar predstavlja
10 odstotkov udeležencev programa, priložnosti pa se ponujajo tudi
ostalim.

»Oblikovanje sposobnosti priti do podjetniških idej in njihove
realizacije, se je izkazalo kot izjemno dobra »psihoterapija« in
neverjetna spodbuda za vrnitev v aktivno življenje«, prof. dr. Dušan
Mramor, dekan EF.

Med pomembne cilje projekta sodi tudi implementacija družbene
odgovornosti pri iskanju in oblikovanju posameznikove poslovne
strategije. V ta namen dekan Ekonomske fakultete (EF) prof. dr. Dušan
Mramor izpostavlja pomen »oblikovanja sposobnosti priti do podjetniških
idej in njihove realizacije, kar pa se je izkazalo kot izjemno dobra
»psihoterapija« in neverjetna spodbuda za vrnitev v aktivno življenje.«
Dekan dodaja, da projekt ponovno vrača zaupanje vase trenutno
brezposelnim, hkrati pa »sledi zahtevam družbene odgovornosti in
povezuje gospodarstvo, stroko in tiste ki so se v dani ekonomski
situaciji znašli v položaju brez zaposlitve. Za EF je ta projekt zelo
pomemben saj naslavlja vse tisto kar so njene vrednote in strategije«.

Sodelujoči pri projektu BTC Campus so svoje poslovne strategije
oblikovali na osnovi sodobnega  filozofskega in metodološkega pristopa
D.School, s pomočjo predavateljev Roka Stritarja, Blaža Zupana in
Marjana Kramarja. »V svojem bistvu gre za zelo preprost, naraven in
intuitiven pristop reševanja problemov in izzivov, ki pa je pogosto v
nasprotju s pristopi, ki se učijo v šolskem sistemu« je pojasnil Rok
Stritar, vodja metode D.School  ter dodal: »Ključni poudarki so na
empatiji, poglobljenem razumevanju uporabnikov, kreativnosti,
interdisciplinarnem sodelovanju in predvsem hitrem prototipiranju in
testiranju rešitev.

»Vsakdo izmed udeležencev ima izdelan zaposlitveni cilj in se zaveda,
kaj lahko v življenju počne in kako se bo tega lotil«, Barbara
Vrtačnik, direktorica Območne službe ZZZS.

Vloga Območne službe Ljubljana Zavoda za zaposlovanje Slovenije
(ZZZS) pri projektu BTC Campus je bila v informiranju in motiviranju
brezposelnih, oblikovanju ustreznega nabora kandidatov za vključitev v
projekt ter aktivnem spremljanju izvedbe projekta ves čas njegovega
trajanja. Barbara Vrtačnik, direktorica Območne službe Ljubljana
ocenjuje kot ključni uspeh projekta dejstvo, »da so vsi udeleženci
pridobili veliko novih in dragocenih znanj, poznanstev, izkušenj in
vedenj, ki jim bodo pomagala tako pri zaposlovanju ali samozaposlovanju
kot tudi v vsakdanjem življenju. Vsakdo izmed njih ima izdelan
zaposlitveni cilj in se zaveda, kaj lahko v življenju počne in kako se
bo tega lotil«. Projekt BTC Campus zato predstavlja doprinos k reševanju
problematike zaposlovanja mladih. ZZZS sicer izvaja programe
spodbujanja samozaposlovanja v različnih oblikah že 20 let. Pri tem gre
za praktično usposabljanja in izobraževanja ter subvencijo za
samozaposlitev. V tem smislu, so po besedah Valentine Zadravec
Predovnik, vodje Službe za programe zaposlovanja v Centralni službi
ZZZS, na ZZZS vsekakor naklonjeni projektom kot je BTC Campus in so za
takšno sodelovanje odprti tudi v prihodnje: »Pozdravljamo možnost
usposabljanj za brezposelne, ko jim delodajalci in drugi partnerji s
svojimi praktičnimi znanji in izkušnjami lahko pomagajo pri izboljšanju
veščin iskanja zaposlitve ali pri odločanju za samostojno poslovno,
podjetniško pot«.

Vir: efnet.si