»Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.« (Nejc Zaplotnik)

Čeprav se zdi, da slovensko gospodarsko okolje in aktualni trg delovne sile nista preveč naklonjena mladim iskalcem zaposlitve, so posamezniki s pomočjo projekta BTC Campus našli pot do svoje zaposlitve in možnost prispevanja k uresničevanju poslovnih ciljev posameznega podjetja.

»Mladim smo odpirali poglede na različne načine razmišljanja, ki jim bodo koristila tako v njihovem osebnem življenju kot na poslovni poti«, Jože Mermal, predsednik uprave BTC.

Projekt BTC Campus je dokaz uspešnega sodelovanja institucij z lokalnim trgom dela, v obliki partnerskega povezovanja strokovnjakov Zavoda RS za zaposlovanje, Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani ter zaposlenih in sodelavcev družbe BTC. Izvajanje izobraževalnega programa BTC Campus se je pričelo februarja letos. S prvo skupino, ki je štela 30 mladih, so v 3 mesecih izvedli 12 programskih modulov skozi katere, kot navaja Jože Mermal, predsednik uprave BTC, » smo jim posredovali konkretna znanja in veščine ter jim odpirali poglede na različne načine razmišljanja, ki jim bodo koristila tako v njihovem osebnem življenju kot na poslovni poti.« V času od začetka projekta do danes so se redno zaposlile 3 osebe, kar predstavlja 10 odstotkov udeležencev programa, priložnosti pa se ponujajo tudi ostalim.

»Oblikovanje sposobnosti priti do podjetniških idej in njihove realizacije, se je izkazalo kot izjemno dobra »psihoterapija« in neverjetna spodbuda za vrnitev v aktivno življenje«, prof. dr. Dušan Mramor, dekan EF.

Med pomembne cilje projekta sodi tudi implementacija družbene odgovornosti pri iskanju in oblikovanju posameznikove poslovne strategije. V ta namen dekan Ekonomske fakultete (EF) prof. dr. Dušan Mramor izpostavlja pomen »oblikovanja sposobnosti priti do podjetniških idej in njihove realizacije, kar pa se je izkazalo kot izjemno dobra »psihoterapija« in neverjetna spodbuda za vrnitev v aktivno življenje.« Dekan dodaja, da projekt ponovno vrača zaupanje vase trenutno brezposelnim, hkrati pa »sledi zahtevam družbene odgovornosti in povezuje gospodarstvo, stroko in tiste ki so se v dani ekonomski situaciji znašli v položaju brez zaposlitve. Za EF je ta projekt zelo pomemben saj naslavlja vse tisto kar so njene vrednote in strategije«.

Sodelujoči pri projektu BTC Campus so svoje poslovne strategije oblikovali na osnovi sodobnega filozofskega in metodološkega pristopa D.School, s pomočjo predavateljev Roka Stritarja, Blaža Zupana in Marjana Kramarja. »V svojem bistvu gre za zelo preprost, naraven in intuitiven pristop reševanja problemov in izzivov, ki pa je pogosto v nasprotju s pristopi, ki se učijo v šolskem sistemu« je pojasnil Rok Stritar, vodja metode D.School ter dodal: »Ključni poudarki so na empatiji, poglobljenem razumevanju uporabnikov, kreativnosti, interdisciplinarnem sodelovanju in predvsem hitrem prototipiranju in testiranju rešitev.

»Vsakdo izmed udeležencev ima izdelan zaposlitveni cilj in se zaveda, kaj lahko v življenju počne in kako se bo tega lotil«, Barbara Vrtačnik, direktorica Območne službe ZZZS.

Vloga Območne službe Ljubljana Zavoda za zaposlovanje Slovenije (ZZZS) pri projektu BTC Campus je bila v informiranju in motiviranju brezposelnih, oblikovanju ustreznega nabora kandidatov za vključitev v projekt ter aktivnem spremljanju izvedbe projekta ves čas njegovega trajanja. Barbara Vrtačnik, direktorica Območne službe Ljubljana ocenjuje kot ključni uspeh projekta dejstvo, »da so vsi udeleženci pridobili veliko novih in dragocenih znanj, poznanstev, izkušenj in vedenj, ki jim bodo pomagala tako pri zaposlovanju ali samozaposlovanju kot tudi v vsakdanjem življenju. Vsakdo izmed njih ima izdelan zaposlitveni cilj in se zaveda, kaj lahko v življenju počne in kako se bo tega lotil«. Projekt BTC Campus zato predstavlja doprinos k reševanju problematike zaposlovanja mladih. ZZZS sicer izvaja programe spodbujanja samozaposlovanja v različnih oblikah že 20 let. Pri tem gre za praktično usposabljanja in izobraževanja ter subvencijo za samozaposlitev. V tem smislu, so po besedah Valentine Zadravec Predovnik, vodje Službe za programe zaposlovanja v Centralni službi ZZZS, na ZZZS vsekakor naklonjeni projektom kot je BTC Campus in so za takšno sodelovanje odprti tudi v prihodnje: »Pozdravljamo možnost usposabljanj za brezposelne, ko jim delodajalci in drugi partnerji s svojimi praktičnimi znanji in izkušnjami lahko pomagajo pri izboljšanju veščin iskanja zaposlitve ali pri odločanju za samostojno poslovno, podjetniško pot«.

Vir: efnet.si