Podroben opis cestnih zapor in obvozov v času prireditve Maraton Franja BTC City:

Prometna ureditev znotraj BTC City Ljubljana

Od petka, 06. junija do nedelje, 08. junija 2014 bo na območju BTC Citya prihajalo do občasnih popolnih zapor Ameriške in Francoske ulice, ves čas pa bo popolnoma zaprt dvignjeni del parkirišča P4 ob Dvorani A.

Popolne zapore so predvidene v naslednjih terminih:

Ameriška ulica (od krožišča pri Kratochwillu do Šmartinske ceste):

 • 6.6.2014 od 15.00 do predvidoma 21.00;
 • 7.6.2014 predvidoma 15.00 do predvidoma 19.00;
 • 8.6.2014 od 07.00 do 21.00.

Francoska in Argentinska ulica:

 • 7.6.2014 od 15.00 do 19.00.

V času prireditve bo preko Ameriške ulice urejena možnost prehoda za pešce.

Prosimo vas za razumevanje in upoštevanje navodil rediteljev organizatorja ter  delavcev BTC!

Natančnejši opis zapor in obvozi

Petek, 06.06.2014

Šmartinska cesta (BTC)

 • Od obvoznice proti centru bo cesta normalno prevozna.
 • Od centra proti obvoznici  oz. v smeri proti Novim Jaršam se zaporo postavi že v križišču s Kajuhovo ulico in Jarško cesto. Na izvozu z obvoznice HC-H3/0085 Ljubljana (Zadobrova – Šmartinska) se zaporo postavi v križišču LZ 212391 Odcep Šmartinska cesta in LZ 213381 Bratislavska cesta in promet preusmeri na Bratislavsko cesto.

Obvoz

 • Na križišču s Kajuhovo ulico in Jarško cesto bo pri zapori stal policist in usmerjal promet.

AC priključek LJ Sneberje

Zaporo se postavi v križišču R3-644/1356 Ljubljana (Šmartinska) – Šentjakob, LG 211104 Od Zadobrovške cesta do Šm in AC-A1/0189 Priključek LJ Sneberje. V tem križišču ne bo možno dostopati na Šmartinsko cesto in Podgorico. AC priključek bo prevozen na vseh štirih krakih.

Obvoz

 • Iz smeri Maribora bo ves promet preusmerjen na AC priključek LJ Ind. cona Moste (BTC).

Križišče v Šentjakobu in AC priključek Šentjakob

V križišču bosta zaprti smeri Šmartinska cesta (R3-644/1356) in Zasavska cesta proti Dolu. (G2-108/1181). Promet bo mogoč proti Črnučam in Domžalam. AC priključek Šentjakob bo popolnoma zaprt iz obeh smeri.

Obvoz

Vozniki iz smeri Črnuč, ki bodo hoteli dostopati do Dola pri Ljubljani, bodo usmerjeni na AC priključek Krtina, od koder bo voden obvoz, čigar relacija je opisana spodaj. Na isti priključek bodo usmerjeni tudi vozniki v Domžalah.

Iz smeri Maribora se bo na zaporo opozarjalo že na AC priključku Trojane. Za osebna vozila bo Dol pri Ljubljani voden na relaciji Trojane – Izlake – Kandrše – Spodnji Hotič – Dol pri Ljubljani, za tovorna na relaciji Trojane – Izlake – Zagorje ob Savi – Litija – Spodnji Hotič – Dol pri Ljubljani.Na zaporo se bo opozarjalo tudi na AC priključkih Krtina in Domžale. Z izvoza Krtina se bo obvoz za osebna vozila vodil na relaciji Krtina – Moravče – Kandrše – Spodnji Hotič – Dol pri Ljubljani, za tovorna pa na relaciji Krtina – Moravče – Kandrše – Izlake – Zagorje ob Savi – Litija – Spodnji Hotič – Dol pri Ljubljani. Na AC priključku Domžale bo obvoz za vsa vozila voden na relaciji Domžale – Trzin – Črnuče.

Iz smeri Ljubljane se bo na zaporo opozarjalo na AC priključku LJ Bizovik. Obvoz za vsa vozila bo voden na relaciji LJ Bizovik – Zadvor – Šmartno pri Litiji – Litija – Spodnji Hotič – Dol pri Ljubljani. Vozniki, ki se bodo na AC vključevali na priključkih LJ Vzhod (Zaloška cesta) in LJ Ind. cona Moste (BTC), bodo za Dol pri Ljubljani prav tako preusmerjeni na izvoz Krtina. 

Trasa od AC priključka Šentjakob do naselja Dol pri Ljubljani

Zadevna trasa bo zaprta do krožišča v Dolu pri Ljubljani, tj. vsi priključki na državno cesto G2-108/1181 do krožišča.

Obvoz

Na zaporo se bo opozarjalo v Ihanu. Vozniki, ki bodo namenjeni v Dol pri Ljubljani, bodo preusmerjeni na AC priključek Krtina, od koder bo voden obvoz, čigar relacija je opisana zgoraj.

Vozila iz smeri Litija bodo preusmerjena na Šmartno pri Litiji in od tam proti Ljubljani. Osebna vozila, ki se bodo na državno cesto vključevala na relaciji Dol pri Ljubljani – Spodnji Hotič, bodo v Spodnjem Hotiču preusmerjena preko Kandrš in Moravč na AC priključka Krtina. Tovorna vozila pa na Šmartno pri Litiji in od tam proti Ljubljani.

Sobota, 7. 6. 2014: Družinsko-šolski maraton

V okviru prireditev Maratona Franja bo v soboto, 7.6.2014 Družinsko-šolski maraton, ki se bo začel ob 16.00 v BTC-ju v Ljubljani. Konec preizkušnje je predviden ob 18.30.

 • Potek trase: Ljubljana BTC – Sneberje – Šentjakob – Dol – Dolsko in po isti poti nazaj
 • Trasa je dolga približno 25 km.

Zaradi zagotavljanja varnosti udeležencev bo maraton potekal v obliki zaprte vožnje, zato bodo ceste na trasi zaprte za ves promet predvidoma od 16.00 do 18:20.

Nedelja, 08.06.2014: Maraton Franja in Mali maraton Franja

Kolesarski maraton se začne s startom v ljubljanskem BTC. Trasa vodi kolesarje po ljubljanskih ulicah do mestnega središča, nato pa po Tržaški cesti do Brezovice v počasni strnjeni koloni. Pred krajem Brezovica se trasa variantno odcepi in se obravnava v naslednjih dveh variantah:

 • Maraton Franja BTC City, čigar celotna trasa poteka na relaciji: Ljubljana – Vrhnika – Logatec – Godovič – Idrija – Cerkno – Kladje – Sovodenj – Škofja Loka – Vodice – Tacen – Ljubljana, skupna dolžina trase 156 km.
 • Mali maraton Franja BTC City, čigar celotna trasa poteka na relaciji: Ljubljana – Dobrova – Horjul – Vrzdenec – Lučine – Gorenja Vas – Škofja Loka – Vodice – Tacen – Ljubljana, skupna dolžina trase 97 km.

Start Maratona Franja BTC City je predviden ob 9:00, medtem ko je start malega maratona predviden ob 10:30.

Kolesarji po startu v BTC-ju vozijo v strnjeni koloni pod spremstvom policije in organizatorja po Šmartinski cesti, Kajuhovi ulici, Litijski cesti, Poljanski cesti, Kopitarjevi ulici, Komenskega ulici, Tavčarjevi ulici, Slovenski cesti, Šubičevi ulici, Bleiweisovi cesti in Tržaški cesti v smeri Vrhnike. Pri Dolgem mostu se trasa priključi na R2-409 ter nato poteka po naslednjih državnih cestah:

 • R2-409/0358 Lj (Vič) – Brezovica,  od km 0,000 do km 2,741.
 • R2-409/0300 Brezovica – Vrhnika,   od km 0,000 do km 13,161.
 • R2-409/0301 Vrhnika – Logatec,    od km 0,000 do km 9,525.
 • R2-409/0302 Logatec (Tržaška cesta),   od km 0,000 do km 0,900.
 • G2-102/1617 rondo Logatec,    v km 95,272 drž.ceste G2-102.
 • G2-102/1460 Kalce – Logatec,    od km 0,000 do km 3,490.
 • G2-102/1033 Godovič – Kalce,    od km 0,000 do km 11,233.
 • G2-102/1034 Sp. Idrija – Godovič,  od km 0,000 do km 13,277.
 • G2-102/1035 Spodnja Idrija,    od km 0,000 do km 1,900.
 • G2-102/1034 Želin – Sp. Idrija,    od km 0,000 do km 11,300.
 • R1-210/1114 Cerkno – Želin,    od km 0,000 do km 4,200.
 • R1-210/1113 Sovodenj – Cerkno,   od km 0,000 do km 11,884.
 • R1-210/1112 Trebija – Sovodenj,   od km 0,000 do km 5,880.
 • R1-210/1111 Gorenja vas – Trebija,   od km 0,000 do km 4,877.
 • R1-210/1110 Šk. Loka – Gorenja vas,   od km 0,000 do km 16,286.
 • R1-210/1077 Škofja Loka,    od km 0,000 do km 0,930.
 • R1-210/1078 Šk. Loka – Jeprca,    od km 0,000 do km 6,170.
 • R1-211/0406 Priključek Jeprca,    v km 8,150 drž. ceste R1-211.
 • LC 251 040 Jeprca-Zbilje    od km 0,000 do km 1,540.
 • R2-413/1079 Zbilje – Vodice,    od km 0,000 do km 7,386.
 • R3-639/1141 Lj. Šentvid – Vodice,   od km 0,600 do km 10,800.

Trasa nato poteka na območju mestne občine Ljubljana, in sicer po Tacenski cesti, Obvozni cesti, Dunajski cesti, Baragovi ulici, Vojkovi cesti, Kranjčevi ulici, Titovi cesti, preko Rondoja Žale, Pokopališka ulici in po Šmartinski cesti, ter se nato zaključi na območju BTC.

Trasa malega maratona se od trase velikega maratona odcepi na R2-409/0358 v km 1,840, ter poteka po:

 • R3-641/1369 Ljubljanica – LJ (Dolgi most), od km 19,500 do km 23,456.
 • LC 067020/067021 Dobrova – Horjul,   od km 0,000 do km 10,747
 • R2-407/1145 Ljubljanica – Vrhnika,   od km 0,000 do km 6,800.
 • R2-407/1144 Gorenja vas – Ljubljanica,  od km 0,000 do km 13,926.

Obvozi

Cesti R2-409/0300 Brezovica – Vrhnika in R2-409/0301 Vrhnika – Logatec bosta zaprti do 30 min, zapora bo urejena mobilno s policijo in reditelji organizatorja, zato obvoz ne bo voden.

V času zapore na R3-639/1141 Ljubljana (Šentvid) – Vodice (12:00 – 17:00) bo obvoz voden po avtocesti na relaciji AC priključek LJ Šentvid – AC priključek LJ Šmartno in obratno.

Ceste R3-641/1369 Ljubljanica – Ljubljana (Dolgi most), na odseku Dobrovo – Dolgi most, LC 067021 Dobrova – Horjul, R2-407/1145 Ljubljanica – Vrhnika in R2-407/1144 Gorenja vas – Ljubljanica, na odseku Ljubljanica – Horjul, bodo zaprte do 60 min med 11:00 – 13:00. Obvoz ne bo voden.

Obvoz na relaciji Godovič – Idrija poteka po lokalni cesti LC 130 010, na odseku Idrija – Rebro – Dole –Godovič.

Obvoz na relaciji Trebija – Cerkno:

 • R2-408/1375 Trebija – Žiri;
 • R3-610/1371 Žiri – Idrija;
 • G2-102/1035 Spodnja Idrija;
 • G2-102/1036 Spodnja Idrija – Želin;
 • R1-210/1114 Želin – Cerkno;

Obvoz na relaciji Škofja Loka – Železniki – Zali Log – Davča – Novaki – Cerkno:

 • R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka
 • R2-403/1075 Podrošt – (Zali log) – Češnjica
 • RT-912/7302 Zali log – Davča
 • RT-912/7350 Davča – Novaki
 • RT-912/3105 Novaki – Cerkno
Obvoz na relaciji Hotavlje – Leskovica – Novaki po lokalnih cestah.

Obvoz na relaciji Jeprca – Kranj (Labore) – Škofja Loka:

 • R1-211/0211 Kranj (Labore) – Jeprca;
 • R1-210/1109 Kranj – Škofja Loka;
Obvoz na relaciji Medvode – Zbilje:
 • R2-413/1079 Zbilje – Vodice;

Obvoz na relaciji Priključek Spodnji Brnik – Spodnji Brnik – Vodice.

 • Na R2-104/1136 se v km 4,190 postavi kažipotna tabla III-86 z napisom Obvoz, ki vodi proti Sp. Brniku. Tam dodatno vodenje ni potrebno, saj obstoječi režim vodenja prometa vodi proti Vodicam.

Zapore bodo tudi na avtocesti:

Zaprta bosta oba izvoza AC priključek Vodice – med 11:30 in 15:30. Vsa vozila bodo preusmerjena na AC priključek Sp. Brnik. Relacija obvoza bo AC priključek Sp. Brnik – Sp. Brnik – Vodice.

Na avtocesti A2 0011 LJUBLJANA (Šmartno–Brod) se zapre izvoz »Ljubljana-Brod«, krak A/0111 (iz Smeri Kranja) in krak C/0111 (iz smeri Celovške ceste). Del trase Maratona Franja poteka po Obvozni cesti, na katero je možen dovoz po omenjenem izvozu iz AC.

Na cesti, rezervirani za motorna vozila, H3 0089 LJUBLJANA (Dunajska–Celovška) se zapre izvoz »Ljubljana-Bežigrad«, krak A/0184 (iz smeri Tomačevo) in krak C/0184 (iz smeri Celovška ceste). Del trase Maratona Franja poteka po Dunajski cesti, na katero je možen dovoz po omenjenem izvozu iz HC.