Letos je družba BTC že drugo leto zapored organizirala dodatno podjetniško izobraževanje mladih diplomantov, ki so zaključili visokošolski študij, pa niso dobili  prve  zaposlitve. V projekt  sta  poleg BTCja  vključena še Center poslovne odličnosti pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani, ki je  neposredno izvajal izobraževanje in Zavod RS za zaposlovanje, ki je  predlagal nabor kandidatov  različnih strok  od mladih diplomantov ekonomije, prava, arhitekture, likovne umetnosti in drugih. Predavanja so potekala od sredine marca do konca meseca maja v 18. modulih. V obeh BTC Campusih je bilo vključenih po 30 mladih diplomantov.

Rezultati izobraževanja v projektu BTC Campus so izjemni. Letos je ob zaključku predavanj kar 10 udeležencev začelo razvijati lasten podjetniški projekt, vsaj 14 pa jih je dobilo zaposlitev ali pa so tik pred tem, da zaposlitev pridobijo. Uspeh je pripisati pridobljenim  praktičnim dodatnim znanjem, predvsem o podjetniškem načinu razmišljanja, o pomenu podjetniške inovativnosti in kreativnosti, o inovativnem trženju  v malih podjetjih in o drugih praktičnih znanjih s poslovnega sveta. Predavatelji iz Centra poslovne odličnosti pa so mladim pomagali pri razvijanju veščin za uspeh na njihovi lastni podjetniški poti z razvojem njihovih konkretno predlaganih rešitev ter jim pomagali aktivno razvijati podjetniško  idejo oziroma družinsko podjetje. Udeleženci so BTC Campus zapustili visoko motivirani, utrdil jim je tudi samozavest in prepričanje, da so sposobni uspeti, predvsem pa, da v stiski iskanja zaposlitve niso sami.

 

Pomoč mladim pri iskanju prve zaposlitve in dobri rezultati kažejo, da je BTC Campus pri prvi zaposlitvi pomagal skoraj vsem udeležencem  bodisi  na njihovi  lastni podjetniški  poti bodisi z zaposlitvijo drugje. Ti spodbudni rezultati  sami po sebi govorijo o tem, da je to eden od  najbolj uspelih projektov družbe BTC v okviru družbene odgovornosti.

Glede na dobre izkušnje pri dveh že izvedenih Campusih, predvsem pa glede na pridobljeno znanje kako  udeležencem ponuditi ustrezno pomoč, BTC podpira skupno idejo, ki se je izoblikovala med vsemi udeleženci (Zavod RS, Center odličnosti, mladi diplomanti, BTC), da naj se projekt tovrstne pomoči mladim nadaljuje  in razširi tudi preko drugih gospodarskih organizacij skupaj  s pristojnim ministrstvom, saj so rezultati izjemni. Vsak od udeležencev, ki je  prestopil prag nezaposlenega  in je začel z delom je dokaz, da je projekt vreden posnemanja s strani drugih slovenskih podjetij, ki bi s tem izpolnili svoj prispevek k družbeni odgovornosti v smislu pomoči mladim izobražencem.