V lanskem letu se je mreži CIVINET Slovenija-Hrvaška pridružila tudi družba BTC, katere temelj je BTC City Ljubljana, najpomembnejše slovensko poslovno in nakupovalno ter pomembno rekreativno, zabaviščno in kulturno središče. Kot  pomembno urbano stičišče in prostor srečevanja ljudi je izjemno pomemben del mesta Ljubljana. Ena izmed temeljnih usmeritev družbe BTC je delovanje skladno s trajnostnim razvojem, kamor spada tudi razvoj trajnostne urbane mobilnosti. Zato je bila priključitev mreži CIVINET  logični korak.

Pomembna pridobitev v BTC Cityju so trije novi terminali za izposojo mestnega kolesa BicikeLJ, ki poleg izboljšanega dostopa do BTC Citya širijo tudi mrežo za samopostrežno izposojo koles v vzhodni del mesta. Del ponudbe BTC Cityja Ljubljana je tudi okolju bolj prijazna vožnja, ki obiskovalcem omogoča vožnjo po nakupih s City Busom. Na novo je urejenih 11 krožišč, ki so izboljšala prometno varnost ter prispevajo k zmanjšanju izpustov onesnaževal zraka iz prometa.

Po pristopu k mreži CIVINET so v BTC Cityu poskrbeli tudi za večjo varnost kolesarjev v mestu – v sodelovanju z Ljubljansko kolesarsko mrežo so pobarvali nevarne kolesarske odseke.