Ljubljana Forum je letno srečanje, ki združuje znanje in izkušnje upravljanja mest ter opredeljuje ključna področja, vizije in strategije prihodnjega razvoja mest.

Letošnji Forum Ljubljana o prihodnosti mest je potekal v letu, ko praznujemo častitljivo obletnico – 2.000 let od ustanovitve Emone, predhodnice današnje Ljubljane. Zato je bila tema letošnjega Foruma posvečena MESTU. Prelomnica izpred 2000 let – danes – v letu 2025 in kasneje obravnavana v smislu transporta, vode, energije, kulture, zdravja, varnosti in zaposlovanja. Izkušnje preteklosti nas morajo učiti, kako narediti razvojne vizije jasne, vključevalne, inovativne, pametne in trajnostne.

V sklopu foruma je 23. septembra v Kristalni palač potekala okrogla miza na temo vloga mest in digitalno gospodarstvo na kateri je sodeloval tudi g. Jože Mermal Predsednik Uprave družbe BTC d.d.

Na forumu so bile predstavljene dobre prakse razvoja pametnih mest v Evropi, poslovni modeli pametnih mest, tehnološki projekti ter industrijske rešitve. Med predstavljenimi dobrimi praksami je bil predstavljen tudi prehod BTC Cityja v moderno, pametno mesto.