Pomemben
prispevek znanosti v letu 2014 je družba BTC izkazala s podporo izvedbe
delavnic Raziskovalnega laboratorija za otroke in mladostnike, izida
publikacije Filantropi za več znanosti na Slovenskem ter organizacijo
jubilejnega 20. Slovenskega festivala znanosti. Kot priznanje največjim
podpornikom 20. Slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo, ki
je potekal oktobra 2014 v Koloseju ljubljanskega BTC Cityja, je družba
BTC od Slovenske znanstvene fundacije že v lanskem letu sicer prejela
laskavo Zahvalno listino.

Slovenska znanstvena fundacija vsako leto svojim donatorjem podeljuje
častne listine platinasti, zlati, srebrni in bronasti donator ter tako
skrbi za promocijo znanosti ter donacije za znanstvene namene v
Sloveniji. Sodelovanje družbe BTC in Slovenske znanstvene fundacije sega
v leto 1994, v vseh teh letih pa sta organizaciji zasnovali prodorne
projekte, med drugim v letu 2009 tudi »Znanost v BTC City«, namen
katerega je bil spodbujanje pomena razvoje vloge znanosti v družbi. 

V okviru družbeno odgovornih prizadevanj je družba BTC sicer v letu
2014 podprla več kot 200 posameznikov in organizacij iz športnega,
okoljevarstvenega in humanitarnega področja ter iz sveta izobraževanja,
znanosti in kulture. Podpora raznolikih aktivnosti in projektov omogoča
izjemnim stvaritvam preboj med najboljše v nacionalnem regionalnem in
svetovnem merilu, ter tako pripomore k večji prepoznavnosti družbe BTC.