Tri sončne elektrarne so v lanskem letu proizvedle dovolj energije za
kar 430 gospodinjstev, dve tretjini odpadkov predstavlja surovine za
nove izdelke, novo vpeljane tehnološke rešitve prinašajo minimalne
izgube vode, za bolj zelen promet pa skrbi novih 60 BicikeLJ postaj. BTC
City postaja s strateškim trajnostnim razvojem vse bolj prepoznavno kot
ekološko usmerjeno podjetje. 

Miha Mermal, direktor enote Misija: Zeleno, je ob
izdaji poročila povedal: » BTC City postaja na področju zelenih rešitev
vedno boj inovativen. Pametne tehnologije  prinašajo energetsko
učinkovite rešitve, ki omogočajo poslovno uspešnost hkrati z odgovornim
odnosom do okolja. Veliko pozornost posvečamo tudi izobraževanju mladih,
ki jim želimo predstaviti pravilen odnosa do okolja in tako prispevati k
ekološko osveščeni družbi.«

V okviru zelene ekonomije se je do sedaj najbolj izoblikoval energetski steber.
Ta družbi BTC že prinaša prihodke iz sončnih elektrarn, prav tako pa s
svojo dejavnostjo vpliva na zmanjševanje porabe energije. V letu 2014 so
iz obnovljivih virov proizvedli 1.618.862 kWh zelene energije, kar zadostuje za povprečno letno porabo 430 gospodinjstev.

Na področju odpadkov se rezultati trajnostnih
projektov modernizacije sistema ravnanja z odpadki ter ozaveščanja
javnosti o smotrnem ravnanju kažejo predvsem v povečevanju deleža
sekundarnih surovin in zmanjševanju deleža komunalnih odpadkov. Od leta
2000, ko so začeli sistematično ravnati z njimi, jim je uspelo delež ločenih odpadkov
povečati z 20 % na 69 %
.

Na področju ravnanja z vodo si prizadevajo zmanjšati
njeno izgubo in porabo pri glavnih porabnikih. Rezultati trajnostnih
projektov na tem področju, ki vključujejo ozaveščanje, obnovo vodnih,
hidrantnih in kanalizacijskih omrežij ter novih tehnologij, se kažejo v
manjših izgubah vode in bolj brezhibnem vodovodnem omrežju. Do zdaj so
zamenjali 1.600 metrov vodovodnih cevi, s čimer so izgube vode od leta 2000 do danes zmanjšali z 20,0 % na 4,6 %.

Ker so želeli območje BTC City Ljubljana narediti prijazno za pešce
in kolesarje, so uredili kolesarske poti in pešpoti ter dodatne
pločnike. Kolesarjem je na voljo več kot 400 parkirnih mest za kolesa. V
letu 2014 smo v BTC Cityju z izvedbo projekta BicikeLJ pridobili 60 novih postajališč za kolesa.

Dokument smo v manjši nakladi natisnili na recikliran papir, z
namenom varovanja okolja pa spodbujamo prebiranje v digitalni obliki.

>>Prenesi

 

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi