Zlata priznanja, ki jih je na srečanju podelil predsednik Združenja
Manager Aleksander Zalaznik, izkazujejo zahvalo zvestim članicam in
članom za podporo stanovske organizacije že od samih začetkov. Jože
Mermal, predsednik uprave družbe BTC, je eden izmed 33 članov, ki so
člani Združenja Manager več kot 20 let in so v tem času pomembno
sooblikovali razmišljanja organizacije ter skladno z njenimi
prizadevanji prispevali k napredku managerskega poklica, konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva ter se zavzemali za zaščito stanovskih
interesov.

Srečanje je potekalo v prijetnem druženju z obujanjem spominov od
ustanovnega srečanja leta 1989 v Cankarjevem domu do danes. Poleg
razmisleka o dosedanji poti je bilo srečanje priložnost za pogled v
prihodnja leta razvoja Združenja Manager. Raznolikost združenja, ki
danes šteje okoli 1.200 predstavnikov najvišjega, izvršnega in srednjega
vodstva slovenskih podjetij in drugih organizacij, ter aktualnost
poklica skozi čas potrjujejo podatki o članstvu. Med drugim tradicijo
managerskega poklica dokazuje 16 članic in članov, ki so starejši od 70
let, dobre obete za prihodnji razvoj združenja pa napoveduje interes
mlajših generacij. Namreč znotraj združenja deluje Sekcija mladih
managerjev, mlajših od 44 let, ki predstavlja kar 43 odstotkov vseh
članov organizacije. 

Poslanstvo Združenja Manager, ki poudarja odgovorno voditeljstvo in
strokovni management, Jože Mermal z vodenjem družbe BTC udejanja že
vrsto let. Svoje poslanstvo na čelu družbe ne izvaja iz dolžnosti, ampak
zaradi veselja in hvaležnosti ter snuje odločitve v perspektivi
dolgoročnih posledic v dobro družbe BTC ter njegovega naravnega in
družbenega okolja. Pod njegovim vodstvom se je družba BTC razvila v
enega največjih poslovno-nakupovalnih in športno-zabavnih središč v
Evropi.