S prenovo zunanjosti in uvedbo dodatnih izboljšav bo v
prihodnosti Dvorana A še bolj povezana s Kristalno palačo in Trgom
mladih. S privlačnim videzom se bo povečala tudi prepoznavnost dvorane
na območju BTC Cityja, hkrati pa bo nov izgled pomenil večjo vrednost za
poslovne partnerje in obiskovalce.

V okviru projekta osvežitve vzhodne fasade Dvorane A bodo prenovljeni
trije dostopi do kletne etaže. Med vhodi A7, A8 in A9 bo urejena
ločnica v materialu med cestiščem in pešpotjo. Po vzoru ploščadi na jugu
Dvorane A bodo nameščene betonske plošče pred vhodom A7, na katerih bo
urejena še urbana oprema in kolesarska stojala. Ureditev ploščadi namreč
sledi viziji, da se Dvorana A v prihodnosti še bolj poveže s Kristalno
palačo na eni in s Trgom mladih na drugi strani.

Dostop dnevne svetlobe za prijaznejše okolje

Za lažji dostop in privlačnejši videz bo v okviru projekta potekala
korenita prenova v kletnih etažah. Cilj je dovozne pasaže kletnih vhodov
čim bolj odpreti naravni svetlobi. V ta namen bo z obnovitvenimi deli
odstranjena vsa fasadna obloga izpod fasadnega venca, dodatno pa bo
znižan tudi obstoječi beton. Obe gradbeni deli bosta omogočili večji
dostop dnevne svetlobe v območja vhodnih vrat.

Popestritev zunanjega videza s figurativnimi stebri

Namesto obstoječe mrežne fasadne obloge bo zunanji videz dvorane
popestrila namestitev vmesnih figurativnih stebrov. Ti bodo razporejeni v
naključnem vzorcu vertikalnih linij ter linij pod značilnim kotom
Dvorane A, ki se pojavlja ob vhodnih elementih. Sprednje stranice
obstoječih in figurativnih stebrov bodo obdelane s površino osvetljeno
od spodaj. Na ta način bo prenova zunanjega videza prispevala k dodatni
obogatitvi ambienta v tem predelu.

BTC City Ljubljana zagotavlja vedno nove vsebine in bogato ponudbo, s
katero privablja množice obiskovalcev. Dodaten razlog za obisk
nakupovalnega središča je prijazno in varno okolje ter lažji dostop ne
le za avtomobile, ampak tudi za pešce in kolesarje. Projekt prenove
Dvorane A tako ni le investicija družbe BTC v infrastrukturo, ampak
prinaša dodano vrednost, ki prispeva k večji prepoznavnosti dvorane na
območju nakupovalnega središča in k boljšemu počutju obiskovalcev.