Aprilska posodobitev prometne infrastrukture
med Tržnico BTC City ter dvoranama 5 in 6
umirja promet in tako za obiskovalce pomeni
prijaznejšo ureditev prostora. V sklopu gradbenih
del je tam potekala prenova ulic, ki je prinesla
spremembo prometne ureditve. Odslej se na tem
odseku obiskovalci zapeljejo po enosmernem
vozišču, pešci se lahko sprehodijo po novi peš
poti, kolesarji pa so dobili nov odsek kolesarske
steze. Takšna ureditev pomeni prijetnejši utrip,
h kateremu dodatno pripomore ozelenitev
območja.

Za živahno energijo na tem delu ljubljanskega
BTC Cityja je zaslužna še osvežitev južnega dela
Tržnice BTC City Ljubljana z novo vsebino. Po
vzoru koncepta ulične prehrane so zaživeli Novi
okusi na Tržnici BTC City, ki so kulinarična
postojanka s ponudbo vse od španskih, azijskih
in vegetarijanskih jedi do hamburgerjev v ličnih
šestih hišicah. Med njimi so postavljene mize,
kjer lahko obiskovalci od ponedeljka do sobote
med 10. in 21. uro uživajo v prijetnem druženju
na prostem ob dobri hrani. Sočasna prenova
vsebin in prometne ureditve v okolici Tržnice
BTC City pomeni temelj celoviti in prijetni
izkušnji za vse obiskovalce.