Uveljavitev koncepta skupnega javnega prostora

S prenovo BTC
Cityja Ljubljana pridobivajo prav vsi obiskovalci, ne glede na to, ali
se v ta živahen predel prestolnice podajo peš, s kolesom, z javnim
prevozom ali avtom. Živahno dogajanje preveva celotno območje, ki z
vlaganji v infrastrukturo ohranja status atraktivnega, a hkrati varnega
in dostopnega javnega prostora. Cest tako ne uporabljajo le vozniki,
temveč te skladno s konceptom skupnega prometnega prostora (angl. shared
space) vse bolj prehajajo v uporabo vseh udeležencev v cestnem prometu.

Umiritev prometa, obogatitev ponudbe in ozelenitev območja

Med
Tržnico BTC City ter Dvoranama 5 in 6 je prenova ulic prinesla
spremembo prometne ureditve. Poleg enosmernega vozišča, ki umirja in
hkrati veča pretočnost prometa, se pešci lahko sprehodijo po novi
pešpoti, kolesarji pa so pridobili nov odsek kolesarske steze.

Skladno
s preureditvijo prostora je na južnem delu tržnice nastal nov trg z
novo vsebino. Po konceptu ulične prehrane so tam zaživele kulinarične
hišice oziroma »Novi okusi na Tržnici BTC City«. Za prijetnejši in
okoljsko prijaznejši ambient je zaslužna zasaditev 70 dreves in 480
grmovnic.

V nastajanju je tudi Olimpijska pot na celotnem območju
BTC Cityja. Spremembe se obetajo še na odprtih površinah med Dvoranami
4, 9 in 10 ter na Trgu mladih med Dvorano A in Cityparkom.

Zadovoljnejši obiskovalci in čistejša prestolnica

BTC
City Ljubljana z nenehnimi vlaganji v vsebino in infrastrukturo
prerašča svoj nakupovalni okvir in postaja središče srečevanja,
preživljanja prostega časa in poslovnih priložnosti, dobiva pa tudi
dimenzijo inovativnega mesta in mesta olimpijskega gibanja. Uspešnost
prenove se posledično odraža v zadovoljstvu obiskovalcev – voznikov in
predvsem kolesarjev ter pešcev. Družba BTC skladno s spodbujanjem
obiskovalcev, da BTC City obiščejo peš, s kolesom ali z javnim prevozom,
prek zmanjševanja izpustov ogljikovega dioksida uresničuje svoja
trajnostna prizadevanja in posledično prispeva k čistejšemu zraku v
prestolnici, ki si je prav letos nadela naziv Zelena prestolnica Evrope
2016.