Izvedbo že druge brezplačne mednarodne delavnice za študente z naslovom Bytes of Banking: Sharing Ideas, Creating Knowledge organizirata Halcom in društvo študentov elektrotehnike in
računalništva EESTEC. Osrednja tema letošnje strokovne delavnice je
implementacija programov zvestobe v sistem Hal mBills.

Študentje bodo s pomočjo Halcomovih strokovnjakov s področja
digitalnega bančništva, marketinga in razvoja iskali inovativne rešitve
tudi soustvarjali in izboljševali trende digitalnega bančništva.

Vabljeni študenti računalništva in informatike, ekonomije, finančnega
marketinga, intuziasti podjetništva in zagrizeni developerji!

Prijave so odprte do petka, 3.6.2016 preko spletne strani Bbytes