Konferenco so z uvodnimi nagovori odprli direktorica Mreže MaMa, mag. Maja Hostnik, direktor Urada RS za mladino, dr. Peter Debeljak in Daniel Valentine, podpredsednik MSS. Z obiskom pa sta podporo izkazala tudi Tadej Slapnikdržavni sekretar v kabinetu predsednika Vlade RS in Uroš Skrinar, direktor MOVIT, Nacionalne agencije programa Erasmus+; področje Mladina.

Dialog mladih in predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja

Dialog med mladimi in predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem je potekal znotraj 4 temMladi in podjetništvo, Zaposlovanje mladih, Vključujoča družba/Evropa inMladinski sektor.

Predsednik Vlade RS je uvodoma izpostavil, da je ena temeljnih nalog vlade, da ustvarja spodbudno poslovno okolje. “Vlada mora skrbeti za celo družbo skupaj, na to včasih pozabljamo, saj so še tako obrobne stvari del celote in tako je podjetništvo povezano tudi s športom in kulturo. Zato je pomembno, da razvoj poteka v vseh segmentih družbe in da se ne usmerimo samo v enega,” pravi.

V zadnjih dveh letih je dobilo zaposlitev okoli 50 000 mladih, to je podatek, ki me navdaja z nekim upanjem in zaupanjem, da gremo v pravo smer.“  dr. Miro Cerar.

Na vprašanje o spodbudah in pomoči mladim podjetjem je dr. Miro Cerar dejal, da država  del sredstev namenja tudi neposredno podjetnikom. “Mlada podjetja – direktno smo pomagali s finančno pomočjo; v letu 2016 smo za 212 podjetij prispevali 20 miljonov evrov” je kot konkreten primer pomoči navedel predsednik vlade in dodal, da ob tem ne smemo pozabiti na vlogo države v obliki izobraževanj, ki so izredno pomembna za mlade podjetnike. “Mi želimo proces izobraževanja, ki obstaja v Sloveniji nadgraditi, tako da se izobraževalna, predvsem pa tudi univerzitetna/raziskovalna sfera bolj povezuje z gospodarstvom, kar pomeni, da podpiramo univerzitetne inkubatorje, predvsem pa pridobivanje kompetenčnih znanj,” je sklenil predsednik.

To, da ima mlad človek delo je izjemno pomembno, kajti to je tisto, kar ga dela človeka v celoti.” dr. Miro Cerar v odgovoru na vprašanje iz občinstva.

Na vprašanje o razmerju med iskanimi poklici in ponudbo je predsednik vlade povedal:  “V Sloveniji smo zanemarili številna poklicna znanja. Imamo mnoga podjetja s prostimi delovnimi mesti, ki potrebujejo zaposlene, pa jih ne morejo dobiti, ker ljudje nimajo teh znanj, ki jih potrebujejo.“ Dodal je, da si predstavlja, da je boleče, ko se posameznik po zaključenem šolanju znajde v neki “praznini nezaposlenosti,” da pa se vlada trudi okrepiti gospodarstvo in posledično ustvarjanje novih delovnih mest.

Predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar je posebej izpostavil zadovoljstvo, da so v projektu strukturiranega dialoga sodelovali tudi mladi z manj priložnostmi – Gluha in naglušna mladina.

Predsednik je na vprašanje o kvotah za zaposlovanje mladih, povedal, da bo potrebno to področje dodatno premisliti in se pogovoriti strokovnjaki ali s pristojnimi, kaj se je tukaj že naredilo, ker “včasih so kvote dobra stvar, včasih ne.” Tu ne gre samo za mlade, pravi, gre za določene skupine, mladih z manj priložnostmi, žensk, itd.

Glede višje politične particije mladih v katerikoli obliki pa je predsednik povedal, da dokler bodo politiki ocenjeni kot neka skupina ljudi, ki jih ljudstvo ne spoštuje, do tedaj se, po njegovem, mladi ljudje ne bodo želeli vključevati v politiko.  “Jaz si tega želim, mladim moramo dati možnost, da se vključijo, da se zaposlijo.  Del odločitve je na vas mladih, ostalo pa je odgovornost nas, da naredimo politični prostor bolj razumljiv in prijeten. Za to se bom tudi trudil,” je sklenil predsednik.

Glede pobude mladih z idejne table, o prenosu dobrih praks iz mladinskega sektorja v gospodarstvo, je predsednik Vlade RS dejal, da idejo pozdravlja in mlade pozval, da jo strukturirajo, zapišejo in posredujejo njegovemu kabinetu.

Predsednik Vlade RS, je s strani mladih prejel tudi konkretno vprašanje o NPK Mladinski delavec/delavka, predvsem v smeri kaj lahko on naredi na tem področju in odgovoril, da lahko poskuša zadeve pospešiti in, da bo v prihodnjih dneh z državnim sekretarjem Tadejem Slapnikom in ekipo napore posvetil tudi tem poročju.

Mladi so se s predsednikom Vlade RS pogovarjali tudi o pojavu prekarnih zaposlitev, krožnem gospodarstvu, strpnosti, sodelovanju različnih sektorjev, itd.

Z namenom širše vključenosti in podpore mladim v vseh lokalnih okoljih je Mladinska mreža MaMa v dialog vključila več kot 80 dijakov in dijakinj različnih srednjih šol po celi Sloveniji, mladinske delavce vseh 46 članic in druge proaktivne mlade; vseh udeležencev skupaj je bilo kar 165.

“Mladi so svoje predloge lahko podali prek: twitterja- #sDialogPV, idejnih tabl, FB, v živo po mikrofonu, predpripravljenem videu, elektronski pošti, mladinskih delavcev v 46 članicah Mreže MaMa, itd.”

Ključni pomen celotnega projekta, je, da se mladi zavedajo, da imajo vzvode in mehanizme s katerimi lahko so-oblikujejo družbo. Pomembno je le, da se jih izkoristi. V ta namen so organizatorji najprej v začetku septembra organizirali usposabljanje za 20 mladinskih delavcev iz mladinskih centrov in mladinskih svetov lokalnih skupnostih, da so se angažirali in v svojih lokalnih okoljih spodbudili mlade ter z njimi organizirali posvetovanja z lokalnimi odločevalci na temo podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest, zaposlovanja mladih in kako vsem mladim omogočiti udeležbo v raznoliki, povezani in vključujoči družbi. Tako je potekal tudi dialog z ministrico za izobraževanje, znanost, dr. Majo Makovec Brenčič v LokalPatriotu – več podrobnostivideo.

Mladi, ki so vključeni v strukturirani dialog pridobijo dodatna znanja in kompetence s področja komuniciranja, samoiniciativnosti, organiziranja in izvajanja projekta, nastopanja v javnosti in zagovorništva. Spoznajo pa tudi kaj pomeni aktivno državljanstvo in participacija v sodobni družbi in luči sprememb.

Konferenca se je v dopoldanskem času začela s predstavitvijo 2 primerov dobrih praks lokalnih kampanj. Mladinskega kulturnega centra Maribor in Gluhe in naglušne mladine. Obe predstavitvi sta imeli izjemno težo, prva je pokrivala tematiko LGBT vključenosti mladih v lokalnem okolju, druga pa izjemno občutljivo področje pravic mladih z manj priložnostmi, mladih gluhih.

Mlade je nagovoril tudi Sebastjan Jeretič, ki je predstavil rezultate projekta s komunikacijskega vidika in izpostavil pomembnost področja kreativnega komuniciranja mladih.

Po dialogu s predsednikom Vlade RS, so mladi dobili priložnosti, da so se s predsednikom fotografirali, hkrati pa izmenjali še nekaj neformalnih misli. 

Po premoru se je program nadaljeval s predstavitvijo preostalih 2 primerov dobrih praks lokalnih kampanj: MP Moste in MKC Slovenj Gradec. Prva zgodba je uspešna zgodba o vzpostavitvi kreativnega prostora za mlade, druga pa zgodba o vključevanju mladih v aktivno participacijo v družbi; o mladi uspešni podjetnici.

Pred sklepnimi besedami gostiteljice, je potekala tudi predstavitev s strani dr. Metke Kuhar s Fakultete za družbene vede, ki je predstavila področje mladih z različnih statističnih pokazateljev, ki jih je uokvirila v predstavitev področja mladine.

Strukturirani dialog Mreža MaMa že 5. leto zapovrstjo izvaja skupaj z Mladinskim svetom Slovenije. Projekt je podprt s strani programa Erasmus+ Mladi v akciji, pri čemer gre za široko področje povezovanja mladih na lokalni ravni z namenom vplivanja na odločevalce na nacionalnem nivoju.

Vir: Mladinska mreža MaMa