Komisija za priznanja na Mestni občini Ljubljana kandidate za častne meščane predlaga na podlagi preučitve kriterijev, med katerimi so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo vizionarstvo, dobrobit, sodelovalnost ali skrb za blaginjo ali promocijo MOL. Na predlog sklepa komisije z dne 18. 4. 2017 je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji potrdil podelitev naziva dvema kandidatoma, med njima Jožetu Mermalu. Ta kot predsednik uprave že 24 let uspešno vodi gospodarsko družbo BTC in je avtor vsestransko široko zasnovanega projekta BTC City, ki je poslovni unikat v mednarodnem merilu.

V obrazložitvi sklepa o podelitvi naziva častni meščan Jožetu Mermalu je izpostavljeno, da se je družba BTC pod njegovim vodenjem v dvajsetih letih razvila iz organizatorja prvega slovenskega nakupovalnega središča v Sloveniji v upravljavca enega največjih evropskih poslovnih, nakupovalnih rekreativno-zabaviščnih središč. Na njegovo pobudo je nastala Strategija razvoja družbe BTC do leta 2020, skladno s katero je BTC City Ljubljana v 2015 postal inovativno mesto. Tako z so-ustanovitvijo mednarodnega ABC pospeševalnika družba BTC omogoča formacijo idej v poslovne modele, ki najdejo pot do globalnih tržišč.

Med dosežki, ki so botrovali podelitvi naziva častni meščan, so navedene številne družbene in poslovne vloge Jožeta Mermala. Izpostavljene so tudi nagrade in priznanja, ki jih s svojih delovanjem osvojil, ter projekti, organizacije in aktivnosti, ki jih je družba BTC pod njegovim vodenjem podprla. Še posebej veliko vrednost za Ljubljano ter meščanke in meščane ima osebni angažma Jožeta Mermala, da je z vodstvom MOL sodeloval pri projektih kot sta Partnerstvo Šmartinska in IKEA ter si prizadeval za letošnji podpis Sporazuma o novi cestni infrastrukturi za izvedbo 300 milijonov evrov naložb na širšem območju BTC Cityja Ljubljana.

Celotna obrazložitev o podelitvi naziva časti meščan Jožetu Mermalu je na voljo na tej povezavi.