Sožitje z okoljem in družbo je vzvod za dolgoročno rast družbe BTC. V naši poslovni enoti Misija: Zeleno vznikajo trajnostne in inovativne zamisli ter ideje za dinamičen razvoj. Tako izvajamo vrsto projektov in aktivnosti pod okriljem šestih misij: Učinkovitost, Varčno z vodo, Odpadki za surovine, Zeleni promet, Varnost za vse in Družbeno odgovorni. V trajnostne projekte smo v zadnjih 16 letih vložili kar 50,8 milijona evrov.

Uspešnost našega trajnostnega in družbeno odgovornega delovanja vsako leto izmerimo. V 2016 Ekoindeks znaša 482 točk, kar je 12 točk več kot leto poprej. K temu so prispevali projekti učinkovite rabe energije, s katerimi smo prihranili preko 9 milijonov kilovatnih ur. Prav tako smo proizvedli skoraj 1,8 milijona kilovatnih ur zelene energije, znižali emisije ogljikovega dioksida za 4,8 milijona kilogramov in izgube vode zmanjšali na 4,5 odstotka. Zbrali smo 3.831 ton različnih odpadkov in od tega ločili 63% sekundarnih surovin, nakupili smo tri nova električna vozila in vzpostavili sistem za souporabo električnih vozil Avant2Go z 22 polnilnimi točkami. Za večjo varnost obiskovalcev, prijetnejši ambient in umiritev prometa smo uredili štiri enosmerne ulice in ozelenili prometne površine.

Naši uspehi so rezultat sodelovanja z obiskovalci BTC Cityjev, našimi poslovnimi partnerji in lokalnim okoljem. V letu 2016 smo podprli več kot 300 organizacij, posameznikov, dogodkov, projektov in drugih aktivnosti z različnih področij. Še posebej smo ponosni na projekte, v katere vključujemo ambiciozne mlade, perspektivne posameznike in inovativne podjetnike.

Uspešnost naših prizadevanj potrjujejo številne nagrade. V letu 2016 velja izpostaviti nagrado Prizma za projekt »Kolesarska zgodba BTC: program spodbujanja kolesarjenja v Sloveniji«, nagrado »Energetsko učinkovit projekt« za sistem ogrevanja Vodnega mesta Atlantis s presežno toploto iz podjetja AquafilSLO in nagrado PRIYATELJ za program BTC Campus. Še posebej smo ponosni na prejem nagrad »Naj manager 2016« in »Naj družba 2016«, ki sta prestižni priznanji za življenjsko delo predsednika uprave Jožeta Mermala in izjemne rezultate dela družbe BTC pod predsednikovim vodenjem in jo postavljata na piedestal med podjetji in organizacijami iz regije jugovzhodne in srednje Evrope. H krepitvi ugleda družbe BTC prispeva tudi certifikat zlate bonitete odličnosti.

Odgovoren odnos do ljudi in okolja smatramo kot našo zavezo in obvezo, zato z dejavnostmi za trajnostni razvoj in družbeno dobrobit nadaljujemo tudi v letošnjem letu. Upamo, da vas bodo utrinki v pričujočem trajnostnem poročilu navdali z motivacijo za vaše lastne in morda tudi naše nove skupne projekte. Jutri je odvisen od vseh nas. Poskrbimo, da bo čim lepši, za vse.

>>Trajnostno poročilo 2016